Як небанківським фінансовим групам звітувати на консолідованій основі у 2022 році

Національний банк України нагадує, що небанківські фінансові групи з 1 січня 2022 року звітують по-новому. Загалом вони керуються у своїй діяльності Положенням про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовим групами, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 02 грудня 2021 року № 128 (далі – Положення № 128).

Положенням № 128 уточнено обсяг, алгоритм складання та подання до регулятора консолідованої звітності небанківських фінансових груп.

Відповідно до пункту 127 Положення № 128 періодичність подання та склад консолідованої звітності небанківської фінансової групи залежить від групи [за розміром активів на останню звітну дату (квартал)], до якої її віднесено.

Так, відповідальна особа великої небанківської фінансової групи, крім річної, складає також проміжну консолідовану звітність, що включає:

1) консолідований проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (консолідований баланс);

2) консолідований проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (консолідований звіт про фінансові результати);

3) деталізацію окремих суттєвих статей фінансової звітності;

4) інформацію щодо суттєвих внутрішньогрупових операцій;

5) примітки до консолідованої проміжної скороченої звітності.

За даними консолідованої звітності станом на останню звітну дату, до великих небанківських фінансових груп належать:

• VIENNA INSURANCE GROUP UKRAINE (ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП УКРАЇНА);
• ГРАВЕ Україна;
• FAIRFAX;
• УНІКА Україна;
• НЕБАНКІВСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА “ГРУПА ПЗУ УКРАЇНА”;
• НЕБАНКІВСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА “NOVAPAY”. В

ідповідальна особа небанківської фінансової групи має подавати проміжну консолідовану звітність небанківської фінансової групи до Національного банку не пізніше останнього робочого дня другого місяця, наступного за звітним кварталом.

Водночас відповідальна особа середньої чи малої небанківської фінансової групи мають подавати до регулятора проміжну консолідовану звітність на його вимогу. Для зручності надаємо календар подання до Національного банку у 2022 році консолідованої звітності небанківськими фінансовими групами з урахуванням вимог Положення № 128.

Річна консолідована звітність небанківської фінансової групи, у тому числі за 2021 рік, подається до Національного банку разом з аудиторським звітом суб’єкта аудиторської діяльності за результатами аудиту консолідованої фінансової звітності фінансової групи.

Також відповідальна особа небанківської фінансової групи зобов’язана не пізніше 1 червня року, наступного за звітним, оприлюднювати річну консолідовану звітність разом з аудиторським звітом шляхом розміщення на власному вебсайті в мережі Інтернет. Усі необхідні форми і шаблони документів, які необхідно заповнювати небанківським фінансовим групам, в електронному вигляді доступні тут.

У пункті 55 Положення № 128 за розміром балансової вартості активів учасників групи визначено такі види груп:

велика (більше ніж 2 млрд грн);
середня (більше ніж 1 млрд грн);
мала (менше ніж 1 млрд грн).