Учасникам

Клопотання щодо участі в Асоціації можуть подавати особи, діяльність яких пов’язана із обігом платіжних інструментів та застосуванням технологій на ринку фінансових послуг.
Членами Асоціації можуть бути українські та іноземні підприємства, установи, організації та інші особи, які визнають цілі і завдання Асоціації, беруть активну участь в її діяльності, виконують положення Статуту Асоціації, рішення органів Асоціації, що прийняті в межах їх компетенції, виконують положення договорів та правочинів між ними та Асоціацією, сплачують до Асоціації членські внески.

Для вступу до Асоціації установа, яка бажає стати її членом, подає заяву на вступ до Асоціації, сплачує вступний внесок та додає такі документи:
1. Анкета — заява члена Асоціації, оформлена згідно з додатком №1;
2. Копії установчих документів (Статут);
3. Копія документа про державну реєстрацію (перереєстрацію);
4. Копії: Свідоцтва Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Ліцензії Національного банку України на переказ коштів у національній валюті, Свідоцтва Національного банку України про узгодження правил платіжної системи
5. Протокол Зборів про вступ до Асоціації та призначення уповноваженої особи установи.

Копії мають бути завірені компанією — заявником.

Рішення про прийняття до складу Асоціації нових учасників приймається Загальними зборами учасників Асоціації.
З моменту прийняття відповідного рішення Загальними Зборами учасників Асоціації, сплати членського взносу та видачі Президентом відповідного сертифіката про участь в Асоціації кандидат стає учасником Асоціації. Форма сертифіката визначається рішенням Президії.