Структура Асоціації

Органами управління і контролю Асоціації є:

  • Загальні Збори учасників – вищий орган управління;
  • Президія – виконавчий орган Асоціації;
  • Рада Асоціації – вищий орган управління Асоціації в період між Загальними зборами;
  • Ревізійна комісія – контролюючий орган Асоціації.