Місія та цінності

Міжнародна платіжна асоціація “GPA”» є добровільним недержавним некомерційним неприбутковим об’єднанням і створена рішенням установчих Зборів та згідно з установчим Договором.

МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ

Мета діяльності Асоціації –  всебічне сприяння розвитку зручних та безпечних платіжних інструментів і сервісів в Україні, які використовуються фінансовими установами. Асоціація працює для того, щоб зробити використання усіх доступних в Україні та світі платіжних інструментів і технологій при наданні фінансових послуг, дотримані порядку їх використання. Асоціація приймає участь у формуванні законодавчої і нормативної основи у взаємодії з іншими державними органами, що забезпечує можливість усім учасникам та членам Асоціації розбудовувати безпечну інфраструктуру для використання платіжних інструментів та підвищувати прибутковість власного бізнесу, а споживачам платіжних послуг — безпечно, комфортно та з задоволенням використовувати платіжні інструменти для розрахунків в Україні та за її межами.

ОСНОВНІ ЦІННОСТІ АСОЦІАЦІЇ

Для досягнення мети діяльності Асоціації наша команда дотримується наступних фундаментальних принципів:

  1. Рівність;
  2. Професійність;
  3. Прозорість;
  4. Надійність;
  5. Оперативність;
  6. Відповідальність;
  7. Соціальна спрямованість.

Одним з головних завдань Асоціації є – вдосконалення взаємодії недержавного та державного секторів з питань протидії платіжним та іншим фінансовим правопорушенням, розробка, впровадження та експлуатація програмних продуктів, проектів для спільного використання та реалізації підрозділами правоохоронних органів, прокуратури та інших державних органів, членами Асоціації та іншими учасниками платіжних систем, платіжними установами, платіжними системами, системами переказу коштів, іншими учасниками фінансового ринку, Національним банком України, іншими уповноваженими державними органами у регулюванні ринку фінансових послуг.