Про Асоціацію

Міжнародна платіжна асоціація (GPA) є правонаступницею Української асоціації платіжних систем (УАПС). GPA – це добровільне недержавне некомерційне неприбуткове об’єднання, яке створене рішенням установчих Зборів та Статутом.

Асоціація створена з метою підвищення ефективності діяльності її Членів та Учасників на ринку платіжних послуг.

 

МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

Мета діяльності Асоціації –  сприяння розвитку ринку інноваційних платіжних технологій та продуктів для забезпечення користувачів надійними, швидкими та зручними платіжними інструментами.

Головною цілю Асоціації є всебічна взаємодія з органами законодавчої та виконавчої влади, представниками громадських організацій та бізнес-спільноти для вдосконалення правового поля для інноваційного розвитку платіжної інфраструктури  в Україні та забезпечення якості та доступності всіх форм розрахунків.

 

ЦІЛІ АСОЦІАЦІЇ:

 • Участь в розробці проектів законів та нормативно-правових актів, які регулюють ринок платіжних послуг в Україні;
 • Забезпечення взаємодії з державними та виконавчими органами влади та представлення інтересів членів Асоціації;
 • Забезпечення інформаційної та методологічної підтримки членів Асоціації;
 • Надання юридичної допомоги та консультацій членам Асоціації;
 • Сприяння появі інноваційних платіжних технологій, інструментів та продуктів;
 • Створення розвитку вільної конкуренції на платіжному ринку України;
 • Організація та участь у виставках, семінарах, конференціях та інших заходів з питань розвитку платіжного ринку України;
 • Співпраця з українськими та іноземними асоціаціями та об’єднаннями з питань розвитку платіжного ринку України.

 

ОСНОВНІ ЦІННОСТІ АСОЦІАЦІЇ

Для досягнення мети діяльності Асоціації наша команда дотримується наступних фундаментальних принципів:

 1. Рівність;
 2. Професійність;
 3. Прозорість;
 4. Надійність;
 5. Оперативність;
 6. Відповідальність;
 7. Соціальна спрямованість.

Асоціація не здійснює підприємницької діяльності і є неприбутковою.

Асоціація не має права втручатися в будь-яку господарську діяльність її Учасників та Членів.

 

Членство в Асоціації ніяким чином не обмежує Учасників та Членів щодо їх господарської діяльності, вибору пріоритетів та напрямків свого розвитку, участі та співучасті в інших добровільних об’єднаннях, громадської та будь-якої іншої діяльності, що не заборонена законодавством України.