Умови вступу

В Асоціації встановлюється таки види членства: Член Асоціації, Учасник Асоціації.

Членами Асоціації можуть бути українські та іноземні підприємства, установи, організації та інші особи, які визнають цілі і завдання Асоціації, беруть активну участь в її діяльності, виконують положення Статуту Асоціації, рішення органів Асоціації, що прийняті в межах їх компетенції, виконують положення договорів та правочинів між ними та Асоціацією, сплачують до Асоціації членські внески.

Учасниками Асоціації можуть бути особи, які беруть участь в її діяльності за будь-яким окремим проектом, сплачують до Асоціації внески, визнають положення Статуту Асоціації.

Заява про вступ “GPA”