Обов’язкові нормативи для страховиків суттєво оновлюються – стартує громадське обговорення

Національний банк України планує оновити обов’язкові нормативи для страховиків. Такий крок спрямований на забезпечення належного рівня платоспроможності та ліквідності страхових компаній, зниження рівня ризиковості операцій, підвищення якості активів та посилення фінансової стабільності на ринку страхових послуг.

Насамперед пропонується змінити:

-порядок визначення нормативного та фактичного запасу платоспроможності;

-порядок розрахунку нормативу якості активів шляхом включення до його складу суми кредиторської заборгованості за страховими виплатами;

-підхід до включення активів, розміщених у банку, до складу прийнятних активів та врахування до прийнятних активів дебіторської заборгованості;

-обмеження на врахування відстрочених аквізиційних витрат;

-вимоги до мінімальної величини нормативу платоспроможності та достатності капіталу.

Крім того, планується:

-ураховувати субординований борг у складі фактичного запасу платоспроможності за умови отримання відповідного дозволу Національного банку;

-конкретизувати вимогу про відповідність обсягів валютних активів обсягам страхових резервів, сформованих у відповідній валюті;

-встановити порядок включення до суми прийнятних активів об’єктів нерухомого майна у разі їх набуття, здійснення дооцінки чи переоцінки.

Ці та інші зміни містяться в оновленому Положенні про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

Оновлені обов’язкові нормативи відповідають найкращому міжнародному досвіду регулювання страхової діяльності та реальним вимогам як страховиків, так і їхніх клієнтів.

Ознайомитися з матеріалами для обговорення можна за посиланням:

-проєкт постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика”;

-аналіз регуляторного впливу проєкту Положення.