Нацкомфінпослуг опублікувала інформаційне повідомлення про затвердження Методичних рекомендацій щодо аудиторських звітів, що подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за результатами аудиту річної звітності та звітних даних фінансових установ за 2017 рік

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повідомляє, що розпорядженням Нацкомфінпослуг від 01 лютого 2018 року № 142 затверджено Методичні рекомендацій щодо аудиторських звітів, що подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за результатами аудиту річної звітності та звітних даних фінансових установ за 2017 рік.

Даним документом Нацкомфінпослуг значно розширила перелік питань, які повинні бути висвітлені в аудиторських висновках, складених для небанківських фінансових установ.

Окрім підтвердження достовірності й повноти річної фінансової звітності, а також результатів перевірки дотримання фінансовою установою вимог МСФЗ та МСБО, Нацкомфінпослуг встановила, що аудиторський висновок повинен додатково включати ключові (суттєві) аспекти діяльності фінансової установи та дотримання нею законодавчих та регуляторних вимог, а саме:

 1. інформація щодо ключових питань аудиту:
 • оцінку подальшої безперервної діяльності фінансової установи;
 • формування (зміну) статутного капіталу;
 • достовірність оцінки активів фінансової установи за їх справедливою вартістю;
 • дотримання порядку знецінення активів;
 • наявність/відсутність активів на тимчасово окупованих територіях та їх оцінка;
 • визнання доходу, отриманого від інвестування активів;
 • операції з пов’язаними особами;
 • обов’язкові критерії та нормативи, а саме: достатність капіталу, платоспроможність,  ліквідність, прибутковість, якість активів та ризиковість операцій;
 • формування резервів;
 • судові позови та їх можливість їх суттєвого впливу на діяльність фінансової установи;
 • структура інвестиційного портфелю фінансової установи;
 • суттєві операції фінансової установи (операції, які становлять 10% і більше від загального розміру активів);
 • застосовані до фінансової установи заходи впливу;
 • розмір дебіторської заборгованості, яка виникла за не фінансовими операціями;
 • порядок, розмір та строк залучення субординованого боргу;
 • наявність прострочених зобов’язань.
 1. дотримання законодавчих вимог та нормативних актів:
 • відповідність Правилам про надання фінансових послуг, вимогам чинного законодавства України;
 • відповідність Договорів про надання фінансових послуг Правилам про надання фінансових послуг, затверджених фінансовою установою;
 • виконання вимог щодо надання інформації споживачам фінансових послуг;
 • відповідність приміщення регуляторним вимогам;
 • своєчасне та достовірне інформування Нацкомфінпослуг про зміни в інформації щодо фінансової установи;
 • дотримання фінансовою установою обмежень щодо суміщення провадження господарської діяльності та залучення активів від фізичних та юридичних осіб;
 • належні заходи безпеки, в тому числі: наявність сейфів для зберігання грошових коштів,  встановлення охоронної сигналізації, дотримання вимог щодо проведення готівкових розрахунків;
 • розкриття в повному обсязі по інформації щодо змісту статей балансу, питома вага яких 5% і більше, а саме: дебіторська заборгованість, інші поточні зобов’язання.

 

Тобто, відповідно до зазначених рекомендацій Нацкомфінпослуг, при складанні аудиторського висновку за 2017 рік аудитор зобов’язаний перевіряти не тільки правильність складання фінансової звітності та ведення бухгалтерського обліку відповідно до  МСФЗ і МСБО, а й відповідність діяльності небанківських фінансових установ регуляторним та законодавчим вимогам.

 

Нагадуємо, що небанківським фінансовим установам, що мають ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків:

 • до 1 квітня необхідно подати до Національного банку України аудиторський висновок разом з річною фінансовою звітністю (яка є невід’ємною частиною аудиторського висновку),підтвердженою аудитором.
 • до 30 квітнянеобхідно розмістити річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці та опублікувати у періодичних або неперіодичних виданнях.
 • до 1 червнянеобхідно подати до Нацкомфінпослуг аудиторський висновок разом з річною фінансовою звітністю (яка є невід’ємною частиною аудиторського висновку), підтвердженою аудитором.

 

З повним текстом Методичних рекомендацій можна ознайомитись за посиланням.