Затверджено Методичні рекомендації щодо інформації, яка стосується аудиту фінансової звітності за 2019 рік

Нацкомфінпослуг своїм розпорядженням затвердив Методичні рекомендації щодо інформації, яка стосується аудиту фінансової звітності за 2019 рік субєктів господарювання, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг (далі – Рекомендації).

Рекомендації спрямовані на вдосконалення інформації, що стосується аудиту фінансової звітності та має обов’язково міститися в аудиторському звіті, складеному за результатами обов’язкового аудиту фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, які зобов’язані оприлюднити або надати фінансову звітність (консолідовану фінансову звітність) користувачам фінансової звітності разом з аудиторським звітом, що проводиться суб’єктами аудиторської діяльності відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послугах і подати до Нацкомфінпослуг.

Нагадуємо, що небанківським фінансовим установам, що мають ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків:

  • до 30 квітня необхідно розмістити річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці та опублікуватиу періодичних або неперіодичних виданнях.
  • до 1 червнянеобхідно подати до Нацкомфінпослуг аудиторський висновок разом з річною фінансовою звітністю (яка є невід’ємною частиною аудиторського висновку), підтвердженою аудитором.
  • до 1 червня необхідно подати до Національного банку України аудиторський висновок разом з річною фінансовою звітністю (яка є невід’ємною частиною аудиторського висновку), підтвердженою аудитором.