Як подавати звітність за ІV квартал 2018 року та річну звітність за 2018 рік?

Порядком надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами — юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами — суб’єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26.09.2017 № 3840, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.10.2017 за № 1294/31162 (далі – Порядок) передбачено обов’язок подавати до Нацкомфінпослуг фінансову та консолідовану фінансову звітність за ІV квартал 2018 року та річну звітність за 2018 рік до 28 лютого 2019 року.

Датою подання звітності є остання дата накладення кваліфікованої електронної позначки часу доданої до останнього кваліфікованого електронного підпису на пакет звітності:

  • керівником фінансової компанії;
  • головним бухгалтером фінансової компанії

засобами веб-інтерфейсу на веб-сайті Нацкомфінпослуг.

Звертаємо увагу, що річна звітність, окрім додатків передбачених Порядком, містить:

повний комплект річної фінансової звітності, а саме:

  • форма № 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан);
  • форма № 2 Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід);
  • форма № 3 Звіт про рух грошових коштів;
  • форма № 4 Звіт про власний капітал;
  • примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік, які відповідають міжнародному стандарту бухгалтерського обліку 1 (МСБО 1);
  • звіт про корпоративне управління (для фінансових компаній, утворених у формі акціонерних товариств).

Примітки до фінансової звітності, а також звіт про корпоративне управління (для фінансових компаній, утворених у формі акціонерних товариств) додаються до звітності в КІС через вкладку «супутні документи» шляхом прикріплення зазначених документів у форматі *.pdf, *.jpg тощо. Розмір одного файлу не може перевищувати 5 мБ.

 

Джерело