Страховики мають подати до НБУ аудиторські звіти за результатами аудиту їх річної звітності до 1 червня

Національний банк України нагадує страховикам про необхідність підтвердження аудитором, який відповідно має право здійснювати аудит підприємств, що становлять суспільний інтерес, достовірності та повноти річної фінансової, річної консолідованої фінансової звітності та надання впевненості щодо річних звітних даних. А саме страховики мають подати до Національного банку:
-аудиторський звіт про проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності (якщо страховик повинен складати консолідовану фінансову звітність);
-звіт про надання впевненості щодо звітних даних.

Національний банк нагадує, що страховики, складаючи та подаючи звітність до НБУ, повинні керуватися Реєстром показників звітності небанківських фінансових установ. Він є доступним на вебсайті Національного банку. Також на вебсайті НБУ можна знайти покрокову інструкцію для подання звітності небанківськими фінустановами та відповіді на найтиповіші запитання про формування звітності. Водночас формами візуалізації показників звітності страховиків можуть бути:
-для річної фінансової та консолідованої фінансової звітності – форми, встановлені Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 року № 73 (зі змінами);
-для річних звітних даних страховика – форми, встановлені Порядком складання звітних даних страховиків, затвердженим розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 3 лютого 2004 року № 39 (зі змінами).

Додатково нагадуємо, Національний банк планує оновити порядок подання аудиторських звітів. Зокрема, планує дозволити подавати звіти не лише в паперовій формі, але й у формі електронного документа, підписаного КЕП керівника. Такі зміни передбачені в проєкті постанови Правління НБУ “Про затвердження Положення про визначення умов провадження діяльності з надання фінансових послуг, здійснення яких потребує відповідної ліцензії (ліцензійних умов)”. Оновлений порядок подання аудиторського звіту запрацює лише після набрання чинності відповідною постановою Правління НБУ.