Розпочато громадське обговорення пропозицій до проєкту закону «Про фінансові послуги та діяльність з надання фінансових послуг»

Національний банк оприлюднив для громадського обговорення пропозиції до проєкту закону «Про фінансові послуги та діяльність з надання фінансових послуг» (надалі – «Проєкт закону»).

Цей документ стане першим з низки проєктів законів, які будуть підготовлені та подані до Верховної Ради для вдосконалення законодавства щодо ринків небанківських фінансових послуг (НФП).

Ключові вимоги, які передбачає запропонований Проєкт закону, будуть спрямовані на захист прав споживачів та контроль доброчесної ринкової поведінки, забезпечення прозорості структури власності, наявності якісного корпоративного управління та втілення ризик-орієнтованого підходу у нагляді, пропорційного за обсягом вимог до ступеню ризиковості компаній.

Загалом розроблені пропозиції містять в собі три ключові блоки:

Перший блок присвячений визначенню принципів надання фінансових послуг та переліку видів фінансових послуг, а також вичерпному опису норм, які регулюють взаємодію зі споживачем. Продовжуючи зміни, запроваджені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг», який був ухвалений минулого року, ці норми дозволять суттєво посилити захист прав споживачів фінпослуг.

Другий блок стосується безпосередньо надавачів фінансових послуг. Він описує вимоги до надавачів фінансових послуг, зокрема, щодо структури власності, капіталу, організації системи управління та контролю, ведення бухгалтерського обліку та звітності. Крім вимог, цей блок також передбачає розширення можливостей для учасників ринку: можливість створення саморегульованих організацій (СРО), спрощення процедури реєстрації та ліцензування, можливість в одній ліцензії поєднати право на надання цілої низки фінансових послуг. Також у цьому блоці закріплено принцип пропорційного підходу в частині вимог до фінансових установ, що забезпечить менше регуляторне навантаження для компаній, діяльність яких не несе суттєвого ризику.

Третій блок охоплює питання державного регулювання та нагляду за діяльністю з надання фінансових послуг. Він описує універсальні принципи нагляду та державного регулювання, порядок взаємодії та координації дій між державними регуляторами, основні норми з нагляду та інспектування, підходи до застосування коригувальних заходів та заходів впливу.

Проєкт закону є рамковим і закладає основи для ухвалення та впровадження норм наступних законопроєктів, які описують регулювання на рівні окремих секторів ринку НФП: про кредитні спілки, про платіжні послуги, про страхування та про фінансові компанії, який врегулює всі інші сегменти цього ринку (діяльність лізингових компаній, ломбардів, кредитних установ та інших).

Для систематизації інформації для надання її до Національного Банку України, коментарі та зауваження до Проєкту закону надіслати не пізніше 22.04.2020 року на електрону адресу Асоціації «УАПС» – [email protected]  у форматі таблиці «Норма проєкту Закону України «Про фінансові послуги та діяльність з надання фінансових послуг» – Пропозиція/Зауваження – Обґрунтування».