Пропозиції НБУ до проекту Закону “Про валюту” були підтримані Національною радою реформ для подання на розгляд Верховної Ради

2 березня 2018 року Національна рада реформ підтримала для подання на розгляд Верховної Ради України пропозиції Національного банку України до проекту Закону України “Про валюту” – єдиного рамкового законодавчого акту, що регулюватиме питання організації валютного регулювання та здійснення валютного нагляду.

Чинне валютне законодавство, побудоване навколо Декрету Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 1993 року, втратило ефективність і перетворилося на одну з перепон для припливу капіталу в Україну.

  • По-перше, застаріле законодавство унеможливлює перехід до ліберальних принципів.
  • По-друге, наразі законодавство щодо валютних операцій – складне, заплутане та суперечливе.

На переконання Національного банку, місце Декрету та низки пов’язаних нормативних актів має посісти Закон “Про валюту”. Наявність єдиного рамкового закону про валютне регулювання зробить його прозорим, простим та зрозумілим для населення, бізнесу та банків, а Національному банку дасть можливість більш оперативно та ефективно реагувати на зміни стану платіжного балансу та кон’юнктури ринку.

Прийняття закону уможливить перехід України до нової – ліберальної, прозорої та сучасної – моделі валютного регулювання, запропоновану Національним банком. Нагадаємо, концепцію цієї моделі та дорожню карту переходу до неї Національний банк презентував 1 грудня 2016 року.

Нова модель передбачає свободу проведення валютних операцій за принципом “дозволено все, що прямо не заборонено законом”. Це означає, що будь-які валютні операції між резидентами і між резидентами та нерезидентами в іноземній та національній валюті зможуть здійснюватися без обмежень.

Режим вільного руху капіталу передбачає відсутність валютних обмежень, а отже не потребує валютного контролю як інструменту контролю за їх дотриманням. Натомість дотримання валютного законодавства в цілому покладається на валютний нагляд.

При вільному русі капіталу процедури повинні мати не дозвільний характер, як це відбувається досі, а повідомлювальний – для цілей статистики (розрахунку платіжного балансу тощо).

За ліберальної моделі валютного регулювання валютні обмеження повинні будуть лише з метою подолання чи запобігання кризі та на короткий термін (не довше ніж шість місяців).

Такий підхід до валютного регулювання відповідає міжнародній практиці та євроінтеграційним намірам України. Згідно з Угодою про асоціацію з ЄС, з 2021 року Україна повинна почати переговори з ЄС щодо нових валютних правил. Україна взяла на себе зобов’язання, підписавши цю угоду, забезпечити вільний рух капіталу. Тому при роботі над законопроектом робоча група Національного банку за участі експертів, залучених Європейською комісією в рамках проекту EU-FINSTAR, враховувала Директиву Ради ЄС 88/361.

Також проект Закону “Про валюту” отримав підтримку міжнародних фінансових організацій, бізнесу, банківського сектору, експертної спільноти, парламентарів та державних установ, з якими НБУ проводив обговорення законопроекту після презентації його громадськості 9 серпня 2017 року.

В подальшому законопроект, що отримав підтримку Національної ради реформ, буде внесений на розгляд до Верховної Ради України.

Відповідно до пропозицій Національного банку, після прийняття Закону “Про валюту” Верховною Радою України потрібно буде шість місяців перехідного періоду на узгодження нормативно-правових актів Національного банку з нормами закону. Після цього закон набуде чинності.

Детальну інформацію можна дізнатись на сайті www.bank.gov.ua