НБУ оприлюднив вимоги до кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та регламент роботи свого засвідчувального центру

Національний банк з метою підвищення якості, зручності і швидкості обслуговування банками своїх клієнтів, а також забезпечення відповідності процесів надання електронних довірчих послуг європейським та міжнародним стандартам затвердив Положення про кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, внесених до Довірчого списку за поданням засвідчувального центру (далі – Положення).

Положення, розроблене на виконання повноважень, визначених Законом України «Про електронні довірчі послуги», встановлює умови набуття статусу кваліфікованого надавача та визначає вимоги до:

– регламенту роботи кваліфікованого надавача;

– складу працівників кваліфікованого надавача та їхніх функціональних обов’язків, необхідних для надання кваліфікованих електронних довірчих послуг;

– управління доступом до інформаційних ресурсів кваліфікованого надавача;

– фізичного середовища, що використовується кваліфікованим надавачем у процесі надання кваліфікованих електронних довірчих послуг;

– забезпечення безперервності надання послуг кваліфікованим надавачем;

– управління ключами кваліфікованого надавача;

– використання засобів криптографічного захисту інформації кваліфікованим надавачем;

– ведення журналів аудиту кваліфікованого надавача.

Регламент роботи засвідчувального центру з метою приведення умов діяльності засвідчувального центру до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги» викладено у новій редакції. Документ визначає:

– перелік кваліфікованих електронних довірчих послуг, надання яких забезпечує засвідчувальний центр;

– організаційну структуру засвідчувального центру;

– процедуру внесення до Довірчого списку відомостей/змін про надавачів;

– політику сертифіката під час надання засвідчувальним центром кваліфікованих електронних довірчих послуг;

– положення сертифікаційних практик під час надання засвідчувальним центром кваліфікованих електронних довірчих послуг.

Національний банк також скасував неактуальні нормативно-правові акти, які регулювали діяльність засвідчувального центру Національного банку та центрів сертифікації ключів банків України відповідно до термінів, визначених у Законі України «Про електронний цифровий підпис».