НБУ надав роз’яснення на запит UAPS щодо операцій з розрахунково-касового обслуговування, які не є об’єктом оподаткування

В грудні 2019 UAPS (за ініціативи одного з учасників Асоціації) звернулася до Національного банку України з метою отримання роз’яснень з питання застосування нормативно-правових актів НБУ до операцій небанківських фінансових установ щодо послуг з переказу коштів, у тому числі із використанням електронних платіжних засобів та операції з використанням електронних грошей.

Свої роз’яснення НБУ повідомив листом № 57-0009/3115 від 21.01.2020 року, в якому зазначено наступне.

«Постановою № 73 затверджено Перелік операцій з розрахунково-касового обслуговування, які відповідно до підпункту 196.1.5 пункту 196.1 статті 196 Податкового кодексу України не є об’єктом оподаткування (далі – Перелік), до яких зокрема відноситься переказ коштів, розрахункові операції, що проводяться з використанням міжнародних, внутрішньодержавних, внутрішньобанківських та інших платіжних систем, операції із електронними платіжними засобами, операції з використанням електронних грошей. При цьому Перелік не визначає суб’єктів, на яких поширюються його норми. Право на здійснення юридичною особою операцій, наведених у Переліку, визначається законодавством України.

Оподаткування послуг (операцій), які пов’язані з прийманням платежів та подальшим їх переказом за призначенням, не має залежати від суб’єкта, який надає такі послуги.

До відповідних пунктів Переліку відносяться операції:

–      Переказ коштів (у тому числі приймання комунальних та інших платежів від фізичних осіб) у національній валюті без відкриття рахунків (незалежно від порядку оплати) – пункт 3 «Операції з проведення розрахунків клієнтів»;

–      Приймання готівки у національній валюті для переказу і виплати отримувачу суми переказу готівки або з метою її зарахування на рахунки – пункт 5 «Операції з касового обслуговування клієнтів»;

–      Виконання операцій переказу з використанням електронних платіжних засобів – пункт 6 «Операції із електронними платіжними засобами»;

–      Розповсюдження електронних грошей, приймання електронних грошей в обмін на готівкові/безготівкові кошти – пункт 8 «Операції з використанням електронних грошей».

Асоціація продовжує роботу з НБУ з метою забезпечення дотримання прав учасників ринку при застосуванні нормативних актів регулятора.