Актуалізовано порядок касових операцій та роботи з готівкою банківської системи в особливий період

Національний банк України актуалізував порядок організації готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період. Зокрема, Національний банк:

уточнив терміни “уповноважений банк” та “залучений банк”;

суттєво розширив повноваження керівників підрозділів Національного банку, уповноважених та залучених банків для оперативного прийняття управлінських рішень щодо роботи з готівкою. З урахуванням ситуації, що склалася, вони прийматимуть рішення щодо лімітів запасів готівки, особливостей зберігання, інкасації та вивезення таких запасів, а також дій у разі загрози їх належному зберіганню та неможливості вивезення;

унормував порядок роботи підрозділів Національного банку та банків України з готівкою та здійснення касових операцій;

передбачив можливість для залучених банків здійснювати оброблення банкнот на обладнанні для автоматизованого оброблення готівки в режимі суцільного перерахування, без сортування на придатні та зношені, із забезпеченням контролю їх справжності;

зобов’язав залучені банки приймати банкноти, значно пошкоджені внаслідок дії хімічних речовин, води та вогню, для їх подальшого передавання як сумнівних на дослідження та обмін до підрозділів Національного банку в регіонах.

Головною метою цих змін є:

стабільна робота банківської системи України з готівкою в умовах особливого періоду;

безперебійне забезпечення економіки готівковими коштами;

удосконалення подальшої роботи банків з урахуванням набутого практичного досвіду ведення емісійних та касових операцій під час дії воєнного стану в Україні.

Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку від 23 травня 2022 року № 104 “Про внесення змін до Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період”, що набирає чинності з 27 травня 2022 року.