20% учасників небанківського ринку не подали документи про структуру власності

17 червня 2021 року сплив строк, установлений Положенням про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг, протягом якого надавачі фінансових послуг мали подати до Національного банку документи про структури власності.

Лише 1269 із 1580 компаній, або 80% учасників небанківського ринку, подали документи про свої структури власності в установлений Національним банком строк. Найбільша частка компаній, які подали документи про структури власності, серед страховиків – понад 87%, найнижча – серед ломбардів (65%).

Водночас 311 компаній, або майже 20% надавачів фінансових послуг, порушили вимоги Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг та не подали документи про структуру власності.

208 з 1269 компаній визнали, що їх структури власності мають ознаки непрозорості та подали опис заходів щодо приведення своєї структури власності у відповідність до вимог Положення. Такі компанії матимуть близько 4 місяців для того, щоб ці заходи реалізувати.

Нагадуємо, що порушення вимог щодо структури власності є підставою для застосування Національним банком заходів впливу.