Як небанківським фінансовим установам звітувати під час війни

Національний банк України надає рекомендації небанківським фінансовим установам щодо подання та оприлюднення звітності та іншої інформації регулятору під час дії воєнного стану.

Щодо подання звітності

Надавачі небанківських фінансових послуг за можливості повинні подавати та оприлюднювати звітність у звичайні строки відповідно до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління НБУ від 25 листопада 2021 року № 123 (далі – Правила №123), інших вимог законодавства.

Водночас згідно із Законом України “Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни” всі надавачі небанківських фінансових послуг, які з огляду на об’єктивні причини не могли належним чином відзвітувати, мають це зробити протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни. Зокрема, їм слід подати до регулятора за весь період неподання такі звітні документи:

звітні дані (інші, ніж фінансова та консолідована фінансова звітність), вимоги до яких установлені Правилами № 123;

звіт про корпоративне управління, вимоги до якого встановлені Законом України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послугˮ;

фінансову звітність (консолідовану фінансову звітність), включаючи річну фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність разом зі звітом незалежного аудитора, звіт про управління (консолідований звіт про управління), які складаються та подаються відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україніˮ та Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419. Зокрема, небанківські фінансові установи та підприємства, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги та самостійно обрали застосування міжнародних стандартів для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності, складають та подають таку звітність на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі до центру збору фінансової звітності, операційне управління яким здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Вебпортал Національного банку України працюватиме в звичайному режимі та буде відкритим для завантаження файлів зі звітними даними протягом зазначеного періоду (файли мають бути завантажені послідовно у хронологічному порядку відповідно до звітної дати).

Щодо розкриття іншої інформації

Надавачі небанківських фінансових послуг повинні розкривати на власному вебсайті звітність та іншу інформацію відповідно до Положення про порядок розкриття інформації небанківськими фінансовими установами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 05 листопада 2021 року № 114 (зі змінами), протягом чотирьох місяців із дня припинення або скасування воєнного стану в Україні. Звертаємо увагу, в умовах воєнного стану або стану війни Національний банк не здійснюватиме будь-які перевірки щодо своєчасності та повноти подання звітності.

Додатково інформуємо учасників страхового ринку, що Національним банком спільно з Міністерством фінансів України здійснюються заходи щодо можливості відтермінування запровадження в Україні МСФЗ 17 “Страхові контракти”.

Попри воєнний стан, Національному банку важливо оперативно отримувати інформацію про фінансовий стан та показники діяльності ринку небанківських фінансових послуг. Це дасть змогу своєчасно реагувати на проблемні аспекти діяльності учасників ринку, змінюючи законодавство та нормативно-правові акти Національного банку.