Впливи НБУ до компаній в якій тимчасово зупинили всі ліцензії

Національний банк України застосувує заходи впливу у вигляді тимчасового зупинення всіх ліцензій до компаній, які не пройшли перевірки.

При припиненні дії ліцензій зазначених компаній втрачають право:

*укладати договори (продовжувати строк діючих договорів) про надання фінансових послуг із клієнтами щодо виду фінансових послуг, на провадження яких були видані ліцензії та дію яких тимчасово зупинено;

*укладати договори (уносити зміни до діючих договорів) про надання фінансових послуг, що мають як наслідок збільшення їхніх зобов’язань перед клієнтами щодо виду фінансових послуг, на провадження яких були видані ліцензії.

Водночас звертаємо увагу, що тимчасове зупинення ліцензій не звільняє фінансові установи від виконання своїх зобов’язань за раніше укладеними договорами.

Компаніям, до яких застосовано заходи впливу за неподання звіту незалежного аудитора за 2020 рік, необхідно усунути порушення та подати Національному банку звіт незалежного аудитора за 2020 рік до 1 листопада 2021 року. Також вони повинні подати регулятору звіт про усунення порушень та документи, які це підтверджують.

Компаніям, до яких застосовано заходи впливу за порушення фінансових нормативів, необхідно усунути порушення до 15 листопада 2021 року та подати регулятору звіт про усунення порушень та документи, які це підтверджують.