Верховна Рада ухвалила важливі зміни в діяльності Національного банку

Національний банк вітає рішення Верховної Ради України підтримати в другому читанні та в цілому важливий закон (реєстраційний номер проєкту 5850), що стосується діяльності центрального банку.

За Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань діяльності Національного банку України” 19 жовтня 2021 року проголосувало 255 народних депутатів.

“Ми вдячні депутатам Верховної Ради України за ухвалення закону, спрямованого на удосконалення окремих питань діяльності центрального банку. Упевнений, що реалізація змін, передбачених щойно ухваленим законом, матиме позитивний вплив на діяльність та рівень корпоративного управління Національного банку. Посилиться наша фінансова незалежність, ми також зможемо повною мірою використовувати всі інструменти управління золотовалютними резервами, ефективніше та професійніше виконувати свої функції в цій сфері”, – прокоментував Голова Національного банку Кирило Шевченко.

Головна мета ухваленого закону – удосконалення внутрішнього врядування та функціонування центрального банку, зокрема порядку взаємодії між Радою та Правлінням Національного банку. Закон також посилює вимоги та встановлює обмеження, що висуваються до осіб, які призначаються на посади членів Ради, Голови та заступників Голови Національного банку. Передбачені законом положення повністю відповідають кращій практиці корпоративного управління та світовим стандартам управління в центральних банках.

Крім того, норми закону спрямовані на підвищення ефективності процесу управління золотовалютним резервом. Зокрема, уточнено та оновлено деякі терміни та визначення, знято зайві обмеження на проведення Національним банком операцій із міжнародними резервами, розширено потенційне коло контрагентів НБУ, унормовано проведення операцій із деривативами та операцій «репо».

Закон також унормовує та актуалізовує окремі питання, що потребують коригування у зв’язку з розширенням функцій Національного банку в сфері регулювання ринків небанківських фінансових послуг, у сфері валютного регулювання та нагляду, а також щодо контролю і регулювання діяльності з питань готівкового обігу.

Водночас Верховна Рада ухвалила сьогодні ще два пов’язані закони, що сприятимуть комплексній реалізації норм Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань діяльності Національного банку України” та створять завершені правові механізми для реалізації норм цих законів:

Закон України “Про внесення зміни до статті 3 Закону України “Про публічні закупівлі” щодо закупівлі юридичних послуг Національним банком України” (реєстраційний номер проєкту 5852);

Закон України “Про внесення зміни до статті 33 Бюджетного кодексу України щодо уточнення інформації, яка подається Національним банком України для складання Бюджетної декларації” (реєстраційний номер проєкту 5853).