Результати опрацювання проєкту Постанови НБУ про фінансовий моніторинг для небанківських фінансових компаній

Національний банк України надіслав для опрацювання асоціаціями, в тому числі і Асоціації «УАПС», проєкт Положення про здійснення установами фінансового моніторингу.

Цим проєктом Положення установлюються загальні вимоги Національного банку України щодо виконання небанківськими фінансовими установами законодавства України з питань фінансового моніторингу.

Даний проєкт Положення про здійснення установами фінансового моніторингу містить 158 сторінок неймовірно важливих вимог для усього небанківського ринку.

Ознайомившись, протягом наданих Національним банком декілька днів, з проєктом Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, Асоціація «УАПС» надала частину зауважень та пропозицій до проєкту.

Проте, головне, на думку Асоціації «УАПС», вимоги, визначені проєктом Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, по своїй суті та об’єму необхідних дій та визначені ризики, повністю підходять для банків, проте проєкт Положення про здійснення установами фінансового моніторингу зовсім не враховує специфіку діяльності небанківських установ та ризиковість послуг які вони надають.

Діяльність основної кількості небанківських установ, які надають фінансові послуги, це низкомаржинальний бізнес.

Запровадження зазначених заходів з фінансово моніторингу, визначених проєктом Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, а саме: збільшення штату працівників з фінансового моніторингу, та/або налаштування відповідного програмного забезпечення, проведення додатково контролю, ні яким чином не знижує ризик запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, при цьому змушує значно збільшити витрати установ, які воно буде змушене покласти на кінцевого споживача фінансових послуг, шляхом збільшення вартості послуг установи, що неприпустимо, зважаючи на значне зниження платоспроможності населення України, пов’язане зі світовою економічною кризою та ситуацією в країні, яка склалася внаслідок пандемії та запровадження карантинних заходів, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Крім того, збільшення вартості послуг установи, призведе до втрати установою своїх клієнтів, а в кінцевому випадку до неконкурентноспроможності установи на ринку України.

Проєктом Положення про здійснення установами фінансового моніторингу не враховано адміністративну нагрузку для мікропідприємств (крім пункту 76 проекту), і можливість не здійснювати певні дії, виходячи із специфіки та об’ємів їх діяльності.

Крім того, впровадження  проєкта Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, призведе до збільшення тарифів небанківських фінансових установ та  їх неконкурентноспроможності порівняно з банками України. А саме ці побоювання були у всього небанківського сектору при прийнятті «Закону про СПЛІТ».

Зменшення кількості установ, які надають небанківські фінансові послуги, це в першу чергу зменшення доступності, зниження якості та зростання вартості фінансових послуг для українського населення, яка і так вже на досить критичній відмітці. Як наслідок, — незадоволення та чергова «хвиля» втрати довіри ще 20 млн.  споживачів фінансових послуг.

Крім того, це призведе до чергової втрати робочих місць працівниками фінансової сфери, яких наразі у  небанківських  фінансових компаніях працює 73 тис.осіб.

Та головне –  колосальне зменшення податкових надходжень до бюджету! Для прикладу – небанківські фінансові установи України в 2019 році сплатили до державного та місцевих бюджетів податок на прибуток в розмірі 1,763 млрд грн, що на 28,3% більше, ніж роком раніше.

По- третє, як зазначено в Стратегії розвитку фінансового сектору до 2025 року, презентованій 16 січня 2020 року за сприяння Проєкту USAID «Трансформація фінансового сектору», та затвердженій Національним банком України разом з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Міністерством фінансів України та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, два з п’яти стратегічних напрямів розвитку фінансового сектору України до 2025 року є розвиток фінансових ринків та інноваційний розвиток.

Національний банк України у своїх презентаційних матеріалах зазначав, що реалізація дорожньої карти Стратегії 2025 та досягнення зазначених стратегічних цілей сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності фінансового ринку України у світі та приведенню його регулювання і нагляду у відповідність до кращих світових стандартів.

При цьому досягнення таких стратегічних напрямів, як розвиток фінансових ринків та інноваційний розвиток, включає стратегічні цілі та індикатори, в тому числі такі як:

  • сприяння розвитку ринку небанківських фінансових послуг,
  • розвиток відкритої архітектури фінансового ринку та оверсайту,
  • забезпечення розвитку ринку Fin-Tech цифрових технологій та платформ регулятора,
  • розвитку цифрової економіки,
  • створення стимулів для розвитку платіжної інфраструктури для безготівкових операцій,
  • інтеграція фінансового ринку України в світовий фінансовий простір.

Проте, запропонований проєкт Положення про здійснення установами фінансового моніторингу суперечить стратегії розвитку фінансового сектору до 2025 року.

Крім того, в проєкті Положення про здійснення установами фінансового моніторингу вказано, що Положення вступає в силу з моменту її публікації. Проте норми Положення  радикально змінюють підходи до проведення  фінансового моніторингу. Небанківському фінансовому ринку необхідно привести як внутрішню нормативну так і технічну базу до вимог даного Положення, а це може зайняти певний проміжок часу.

Враховуюче вищезазначене та той факт що наданий на розгляд проєкт Положення про здійснення установами фінансового моніторингу потребує ретельного доопрацювання та коригування, виходячи зі специфіки діяльності небанківських фінансових установ, Асоціація УАПС звернулась до Національного банку України з проханням:

  1. Виходячи з об’ємності проєкту Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, надати більше часу на опрацювання та надання коментарів до проєкту Положення про здійснення установами фінансового моніторингу.
  2. З метою доопрацювання проєкту Положення про здійснення установами фінансового моніторингу в частині врахування специфіки роботи небанківських фінансових установ та відображення цього факту в проєкті  Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, створити робочу групу з внесення змін до проєкту Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, в яку включити представників профільних асоціацій.