Пропонуємо до обговорення оновлений проєкт Положення про інспекційні перевірки небанківських фінустанов

Національний банк опублікував для громадського обговорення доопрацьований проєкт Положення про організацію, проведення та оформлення результатів інспекційних пекревірок учасників ринків небанківських фінансових послуг (далі − учасників ринків).

Перша редакція цього документа була оприлюднена 15 липня 2020 року.

Проєкт був доопрацьований для удосконалення порядку проведення перевірок учасників ринків. Національний банк урахував необхідність оптимізації внутрішніх процесів у межах здійснення нагляду за ринками небанківських фінансових послуг.

Із 24 листопада Національний банк розпочинає громадське обговорення доопрацьованого проєкту Положення. Обговорення триватиме один місяць.

Мета Положення  прозорість та універсальний підхід до учасників ринків під час проведення інспектування

Ухвалення запропонованого Положення дасть змогу:

  • врегулювати порядок проведення інспекційних перевірок;
  • забезпечити прозорість цього процесу;
  • дати можливість учасникам реалізувати право на ознайомлення з результатами інспекційної перевірки та надання відповідних пояснень або заперечень (за потреби).

Цим Положенням Національний банк має намір урегулювати такі питання як:

  • види інспекційних перевірок;
  • порядок організації та проведення інспекційних перевірок;
  • склад інспекційної групи, права та обов’язки членів інспекційної групи;
  • права та обов’язки керівників і працівників об’єкта перевірки;
  • порядок доступу до приміщень, систем автоматизації операцій, інформації/документів та їх копій;
  • оформлення результатів інспекційних перевірок;
  • порядок дій у разі перешкоджання здійсненню інспекційних перевірок.

Положення має замінити чинні розпорядження Нацкомфінпослуг

Це Положення має скасувати чинні розпорядження Нацкомфінпослуг від 21 січня 2019 року № 102 “Про затвердження уніфікованих форм актів, складених за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг” та розпорядження від 31 жовтня 2019року № 2181 “Про затвердження Змін до уніфікованої форми Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), які ліцензуються”.

Зауваження та пропозиції до проєкту Положення приймаються до 24.12.2020 на електронну адресу Національного банку України.