Про законопроект щодо державного регулювання ринків фінансових послуг

У Верховній Раді зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання ринків фінансових послуг» № 8415 від 25.05.2018 року.

Основні зміни, що пропонуються внести законопроектом торкнулися Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Основні положення законопроекту передбачають:

  • введено визначення споживача фінансових послуг та клієнта;
  • запроваджується можливість ведення електронного документообігу між фінансовою установою та споживачем;
  • розширення повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі – Регулятор);
  • здійснення Регулятором заходів державного нагляду у формі інспекцій, визначається порядок, строки та процедури їх проведення;
  • переведення ліцензування діяльності з надання фінансових послуг, до рівня ліцензування банківської діяльності. Зокрема, вносяться зміни щодо строків розгляду Регулятором заяви про отримання ліцензії, які становитимуть 30 робочих днів.
  • Анулювання ліцензії не буде заходом впливу – натомість пропонується застосовувати заборону укладення нових договорів фінансовою установою;
  • зміну системи реагування Регулятора до ліцензіатів, що включає: коригувальні заходи, заходи впливу та штрафні санкції;
  • введення поняття «фіктивної фінансової установи»;
  • удосконалення процедур виведення з ринку фінансових установ, зокрема підвищення ролі Регулятора у ініціації примусової ліквідації, а процедури виведення наближується до процедур, що діють під час ліквідації банків.

Одночасно законопроектом вносяться зміни до Законів України: «Про страхування», «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про недержавне пенсійне забезпечення», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». 

З текстом законопроекту можна ознайомитися на сайті Верховної Ради.