Про подання звітності з питань фінансового моніторингу

Національний банк України повідомляє про розміщення на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку України у розділі “Статистика” у підрозділі “Організація статистичної звітності – Проєкти документів” проєкту постанови Правління Національного банку України “Про подання звітності з питань фінансового моніторингу до Національного банку України” (далі – Постанова).

Звертаємо  увагу,  що  наразі  зазначений  проєкт  пройшов  встановлену процедуру  погодження  в Національному банку України та направлено на розгляд та погодження до Державної служби фінансового моніторингу України. Зміни у звітність внесені для забезпечення виконання Національним банком України вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06 грудня 2019 року № 361-IX, який набрав чинності з 28 квітня 2020 року.

Подання відповідних файлів з показниками звітності з питань фінансового моніторингу (2FX, 2HX, 2JX, 2KX, 2LX, D0X) згідно з Правилами організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року №120 (зі змінами), буде призупинено з дати набрання чинності Постанови.