Поліпшення ділових очікувань підприємств України у ІІ кварталі

Оцінки бізнесу щодо обсягів виробництва товарів і послуг в Україні, поточного стану та прогнозів розвитку власних підприємств продовжують поліпшуватися.

Крім того, в наступні 12 місяців респонденти очікують уповільнення інфляції та послаблення девальвації національної валюти. Про це свідчать результати опитування керівників компаній, яке Національний банк провів у IІ кварталі 2021 року. Індекс ділових очікувань підприємств зріс до 112.3% порівняно із 108.4% у І кварталі. Поліпшення індексу відбулося переважно за рахунок високих оцінок щодо загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва, фінансово-економічного стану підприємств, інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар, а також інвестиційних видатків на будівництво.

Очікування бізнесу щодо макроекономічної ситуації в Україні

Підприємства другий квартал поспіль суттєво поліпшують свої очікування щодо зростання обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців. Баланс відповідей становив 15.9% проти 5.6% у I кварталі 2021 року. Інфляційні очікування знижуються другий квартал поспіль: у ІI кварталі очікувана річна інфляція становила 7.2% порівняно з 7.7% у попередньому кварталі.

Частка опитаних підприємств, які вважають, що інфляція не перевищить 7,5%, зросла до понад 50%. На думку понад 70% респондентів, витрати на виробництво залишаються основним проінфляційним фактором. Водночас спостерігалося подальше зниження впливу курсового чинника: про це зазначили 48.0%, респондентів проти 52.9% у попередньому опитуванні.

Також другий квартал поспіль поліпшувались очікування бізнесу щодо курсу гривні. Середнє значення обмінного курсу, що респонденти очікують через 12 місяців, становить 28.71 грн/дол. США (у попередньому кварталі – 29.15 грн/дол. США). Понад 38% підприємств уважають, що обмінний курс коливатиметься в межах від 28.01 грн/дол. США до 29.00 грн/дол. США.

Очікування підприємств щодо власного розвитку

Керівники вперше після I кварталу 2020 року позитивно оцінили поточний фінансово-економічний стан власних підприємств: баланс відповідей становив 6.0% проти «мінус» 0.7% у І кварталі.

Оцінки підприємств щодо зміни власного фінансово-економічного стану в наступні 12 місяців також поліпшилися: баланс відповідей – 18.3% (у І кварталі – 12.7%). Найвищі очікування в підприємств сільського господарства (баланс відповідей – 27.2%). Загалом поліпшення фінансово-економічного стану очікують респонденти всіх видів економічної діяльності, за винятком підприємств енергопостачання та водопостачання.

Бізнес очікує на подальше збільшення обсягів реалізації своєї продукції як в Україні, так і за кордоном: баланси відповідей – по 21.0% порівняно з 18.0% та 14.9% відповідно у І кварталі 2021 року. Оптимістичні настрої переважають в усіх секторах економіки, крім енергопостачання та водопостачання.

Поліпшилися очікування підприємств щодо інвестиційних видатків як на виконання будівельних робіт, так і на машини, обладнання та інвентар: баланс відповідей – 6.4% і 16.9% відповідно (у І кварталі 11.7% і 1.4% відповідно).

Зростання інвестиційних видатків на виконання будівельних робіт у наступні 12 місяців уперше з ІІ кварталу 2019 року прогнозують підприємства всіх видів діяльності, найбільше – підприємства енергопостачання та водопостачання (баланс відповідей – 17.2%) Четвертий квартал поспіль спостерігається поліпшення очікувань щодо зростання обсягів іноземних інвестицій підприємствами, які їх залучають: баланс відповідей зріс до 12.3% з 10.4% у І кварталі.

Бізнес продовжує пом’якшувати очікування щодо зменшення загальної кількості працівників на своїх підприємствах: баланс відповідей становив «мінус» 1.0% (у попередньому кварталі – «мінус» 1.9%). Зокрема, респонденти підприємств торгівлі, добувної промисловості та будівництва очікують збільшення кількості своїх працівників (баланс відповідей 8.0%, 6.5% та 5.0% відповідно).

Залишаються високими очікування щодо зростання зарплат працівників у наступні 12 місяців: баланс відповідей – 58.3% (у І кварталі 2021 року – 60.6%). Лише 1.0% опитаних компаній готові до зменшення зарплат (у І кварталі 2021 року – 2.0%). Частка компаній, що планують залучати кредити в Україні упродовж наступних 12 місяців, продовжує зменшуватися – 36.9% порівняно з 39.3% у попередньому кварталі. Переважна більшість потенційних позичальників (78.7%) традиційно надає перевагу національній валюті. Також зменшилася частка компаній, які планують брати кредити за кордоном, – до 7.0% з 8.7% у попередньому опитуванні. Головними перешкодами для залучення нових кредитів респонденти назвали високі ставки (52.7% опитаних) та надмірні вимоги до застави (36.0%). Понад третина респондентів (35.1%) замість кредитних послуг банків використовуватиме інші джерела фінансування.

Посилення цього чинника спостерігається сьомий квартал поспіль.

Квартальне опитування проводилося з 05 травня 2021 року до 02 червня 2021 року. В опитуванні взяли участь 687 підприємств із 22 регіонів країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької та Луганської областей).

Серед опитаних підприємств 18.5% – компанії переробної промисловості, 20.5% – оптової і роздрібної торгівлі, 14.6% – сільського господарства, 13.5% – транспорту та зв’язку, 6.7% – добувної промисловості, 4.7% – енерго- та водопостачання, 2.9% – будівництва, 18.6% – інші.

Результати опитувань відображають лише думку респондентів–керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Індекс ділових очікувань – агрегований показник щодо очікуваного розвитку підприємств у наступні 12 місяців. Розраховується за результатами опитувань підприємств як середньоарифметичне значення балансів відповідей щодо фінансово-економічного стану підприємств, загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва, інвестиційних видатків на проведення будівельних робіт, інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар, кількості працівників. Значення індексу більше 100 означає перевагу в суспільстві позитивних економічних настроїв, нижче 100 – негативних економічних настроїв.