Оптимізм ділових очікувань бізнесу зростає – результати опитування керівників компаній у ІІІ кварталі

Триває поліпшення оцінок бізнесу щодо обсягів виробництва товарів і послуг в Україні, поточного стану та прогнозів розвитку власних підприємств. У наступні 12 місяців респонденти прогнозують зміцнення курсу національної валюти, попри посилення інфляційних очікувань. Про це свідчать результати опитування керівників компаній, яке Національний банк провів у IІІ кварталі 2021 року.

Індекс ділових очікувань підприємств зріс до 114.3% порівняно з 112.3% у ІІ кварталі. Це відбулося переважно за рахунок поліпшення оцінок щодо загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва, інвестиційних видатків на будівництво та кількості працівників на підприємствах, яке прогнозується керівниками уперше, починаючи з ІІІ кварталу 2019 року.

Очікування бізнесу щодо макроекономічної ситуації в Україні

Підприємства третій квартал поспіль суттєво поліпшують очікування щодо зростання обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців. Баланс відповідей зріс до 21.6% з 15.9% у ІI кварталі 2021 року.

Підприємства всіх видів та напрямів діяльності, розмірів за кількістю працівників та переважної більшості областей очікують збільшення обсягів виробництва.

Також третій квартал поспіль поліпшувались очікування бізнесу щодо курсу гривні. Середнє значення обмінного курсу, що респонденти очікують через 12 місяців, становить 28.50 грн/дол. США (у попередньому кварталі – 28.71 грн/дол. США). Частка підприємств, які вважають, що обмінний курс коливатиметься в межах від 26.01 грн/дол. США до 28.00 грн/дол. США, зросла з 25.1% до 34.4%.

Інфляційні очікування погіршилися після поліпшення два квартали поспіль: у ІІI кварталі очікувана річна інфляція становила 7.8% порівняно з 7.2% у попередньому кварталі. Частка опитаних підприємств, які вважають, що інфляція не перевищить 7,5%, зменшилася з понад 54% до 46.9%. Витрати на виробництво залишаються основним проінфляційним фактором на думку 75.1% респондентів порівняно з 72.4% у ІІ кварталі. Водночас третій квартал поспіль знижується вплив курсового чинника: про це зазначили 45.1% респондентів проти 48.0% у попередньому опитуванні.

Поточний стан підприємств та очікування підприємств щодо власного розвитку

Керівники поліпшили позитивні оцінки поточного фінансово-економічного стану власних підприємств: баланс відповідей становив 7.0% проти 6.0% у ІІ кварталі.

Оцінки підприємств щодо зміни власного фінансово-економічного стану в наступні 12 місяців залишаються позитивними: баланс відповідей – 12.7% (у ІІ кварталі – 18.3%). Найвищі очікування в підприємств торгівлі та сільського господарства (баланси відповідей – 17.9% і 17.0% відповідно). Загалом поліпшення фінансово-економічного стану очікують респонденти всіх видів економічної діяльності, за винятком підприємств енерго- та водопостачання.

Бізнес прогнозує подальше збільшення обсягів реалізації своєї продукції як в Україні, так і за кордоном: баланси відповідей – відповідно 27.7% та 23.5% порівняно з 21.0% у ІІ кварталі 2021 року. Оптимістичні настрої переважають в усіх секторах економіки.

Поліпшилися очікування підприємств щодо інвестиційних видатків як на машини, обладнання та інвентар, так і на будівельні роботи: баланс відповідей – 19.3% і 9.7% відповідно (у ІІ кварталі 16.9% і 6.4% відповідно). Зростання інвестиційних видатків на виконання будівельних робіт у наступні 12 місяців прогнозують підприємства переважної більшості видів діяльності (за винятком підприємств будівництва), найбільше – підприємства добувної промисловості (баланс відповідей – 22.7%).

П’ятий квартал поспіль спостерігається поліпшення очікувань щодо зростання обсягів іноземних інвестицій підприємствами, які їх залучають: баланс відповідей зріс до 15.6% з 12.3% у ІІ кварталі. Частка респондентів, які в наступні 12 місяців планують залучати іноземні інвестиції, становить 23.4% (у попередньому опитуванні – 22.8%).

Уперше за останні два роки бізнес прогнозує збільшення загальної кількості працівників на своїх підприємствах: баланс відповідей становив 2.2% (у попередньому кварталі – «мінус» 1.0%). Збільшення кількості працівників прогнозують респонденти підприємств будівництва, торгівлі та інших видів діяльності (баланс відповідей 13.6%, 12.6% та 6.7% відповідно).

Посилилися та залишаються високими очікування щодо зростання зарплат працівників у наступні 12 місяців: баланс відповідей – 61.4% (у ІІ кварталі 2021 року – 58.3%). Лише 0.9% опитаних компаній готові до зменшення зарплат (у ІІ кварталі 2021 року – 1.0%).

Частка компаній, що планують залучати кредити в Україні упродовж наступних 12 місяців, вперше з початку року збільшилася і становила 40.4% порівняно з 36.9% у ІІ кварталі. Частка респондентів, які планують брати кредити в національній валюті, залишається високою – 77.4% (78.7% у попередньому опитуванні). Майже не змінилася частка компаній, які планують брати кредити за кордоном, – 7.2% порівняно з 7.0% у попередньому опитуванні. Вплив фактору високих ставок як найсуттєвішої перешкоди для залучення нових кредитів посилився порівняно з попереднім кварталом на 2.5 п.п. до 55.2%. Надмірні вимоги до застави відзначили 37.0% респондентів. Понад третина опитаних (34.9%) замість кредитних послуг банків використовуватиме інші джерела фінансування.

Оцінки респондентів щодо жорсткості умов доступу до банківських кредитів поліпшилися п’ятий квартал поспіль (баланс відповідей – 2.8% порівняно з 3.9% у ІІ кварталі 2021 року).

Квартальне опитування проводилося з 03 серпня 2021 року до 02 вересня 2021 року. В опитуванні взяли участь 690 підприємств із 22 регіонів країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької та Луганської областей).

Серед опитаних підприємств 18.3% – компанії переробної промисловості, 20.7% – оптової і роздрібної торгівлі, 14.9% – сільського господарства, 13.3% – транспорту та зв’язку, 6.8% – добувної промисловості, 4.8% – енерго- та водопостачання, 3.2% – будівництва, 18.0% – інші.

Результати опитувань відображають лише думку респондентів–керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Індекс ділових очікувань – агрегований показник щодо очікуваного розвитку підприємств у наступні 12 місяців. Розраховується за результатами опитувань підприємств як середньоарифметичне значення балансів відповідей щодо фінансово-економічного стану підприємств, загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва, інвестиційних видатків на проведення будівельних робіт, інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар, кількості працівників. Значення індексу більше 100 означає перевагу в суспільстві позитивних економічних настроїв, нижче 100 – негативних економічних настроїв.