Оновлено перелік та форми документів, що підлягають поданню до Нацкомфінпослуг, для отримання ліцензії

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 427 «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)».

Зазначеною постановою змінено пункт 18 Ліцензійних умов, зокрема, в частині переліку та форми документів, що підлягають поданню до Нацкомфінпослуг, для отримання ліцензії.

Зокрема зміни торкнулися подання до Нацкомфінпослуг здобувачами ліцензії у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії, повного комплекту фінансової звітності та аудиторського звіту, складеного за результатами проведення аудиту відповідно до вимог МСА 700, що підтверджує достовірність та повноту як проміжної, так і річної фінансової звітності в усіх суттєвих аспектах.

Зазначемо, що відповідно до пункту 10 Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 1 (МСБО1) та пункту 5 Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 34 (МСБО 34), повний комплект фінансової звітності включає:

а) Звіт про фінансовий стан на кінець періоду;

б) Звіт про сукупні доходи за період;

в) Звіт про зміни у власному капіталі за період;

г) Звіт про рух грошових коштів за період;

ґ) Примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення;

д) Звіт про фінансовий стан на початок найбільш давнього порівняльного періоду, коли суб’єкт господарювання застосовує облікову політику ретроспективно або здійснює ретроспективний перерахунок статей своєї фінансової звітності, або коли він перекласифікує статті своєї фінансової звітності.