Оновлено окремі вимоги щодо регулювання діяльності банківських груп

Національний банк з урахуванням норм Закону України № 1587-ІХ[1] та положень європейського законодавства змінив окремі вимоги щодо регулювання діяльності банківських груп.

Зокрема, передбачено право відповідальної особи банківської групи під час складання консолідованої звітності банківської групи/субконсолідованої звітності підгрупи банківської групи, розрахунку економічних нормативів банківської групи/підгрупи банківської групи не враховувати звітність учасників банківської групи (крім банків), які мають несуттєвий вплив на діяльність банків – учасників банківської групи.

Також запроваджено вимогу щодо розрахунку операційного ризику кредитно-інвестиційної підгрупи банківської групи з метою його врахування під час розрахунку достатності капіталу кредитно-інвестиційної підгрупи та банківської групи.

Такий розрахунок здійснюватиметься відповідно до вимог Положення про порядок визначення банками України мінімального розміру операційного ризику[2] із застосуванням тестового режиму та поетапного його врахування під час визначення достатності капіталу:

50% – з 29 грудня 2023 року,
100% – з 31 грудня 2024 року.

Крім того, скасовано встановлені для банківської групи нормативи максимального розміру кредитного ризику на одну пов’язану особу та максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов’язаними особами, які не є фінансовими установами. Також уточнено розрахунок нормативу максимального кредитного ризику за операціями з пов’язаними особами, який буде здійснюватися відносно регулятивного капіталу. Для уніфікації підходів щодо здійснення консолідованого нагляду за банківськими групами та небанківськими фінансовими групами змінено порядок розрахунку достатності регулятивного капіталу страхової підгрупи банківської групи.

Відповідні зміни затверджені постановою Правління Національного банку України від 31 грудня 2021 року № 163 “Про затвердження Змін до Положення про порядок регулювання діяльності банківських груп”, яка набирає чинності з 01 лютого 2022 року.

[1] Закон України від 30.06.2021 № 1587-ІХ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи”.

[2] Положення про порядок визначення банками України мінімального розміру операційного ризику, затверджене постановою Правління Національного банку України від 24.12.2019 № 156 (зі змінами).