Обов’язкові нормативи та інші вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами гарантів, оновлюються

Національний банк України пропонує до обговорення оновлені обов’язкові нормативи та інші вимоги, які обмежують ризики за операціями з фінансовими активами компаній-гарантів.

Пропозиції містять:

– розширений перелік обов’язкових економічних нормативів, які мають виконувати гаранти. Замість трьох компанії-гаранти виконуватимуть шість нормативів. З’являються нові нормативи, обов’язкові до виконання, – норматив великого ризику (Н4) та норматив якості активів (Н6).

Норматив великого ризику (Н4) запроваджується для обмеження ризиків гаранта, що виникають внаслідок невиконання зобов’язань гаранта за окремо взятим договором між гарантом та принципалом. Виконання нормативу якості активів (Н6) необхідне для забезпечення постійного підтримання на достатньому рівні високоліквідних активів і своєчасного виконання гарантом усіх зобов’язань;

* для більшої точності норматив максимального ризику на одну особу або пов’язаних осіб (К2) пропонується розділити на окремі нормативи – норматив максимального ризику на одну особу (Н2) та норматив максимального ризику на групу пов’язаних осіб (Н3); уточнені формули, за якими здійснюється розрахунок обов’язкових для гарантів нормативів, та змінені нормативні значення обов’язкових нормативів. Це додасть розрахункам точності і повноти;

* додаткові вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами гарантів. Зокрема, гаранти будуть зобов’язані мати внутрішню методику (положення) оцінювання суттєвих ризиків, притаманних діяльності з надання гарантій. Крім того, гарантів зобов’яжуть застосовувати ефективні процедури своєчасного виявлення, оцінки, моніторингу, контролю та управління зазначеними ризиками.

Оновлені нормативи та вимоги наберуть чинності з 1 вересня наступного року. Нагадаємо, компаніями-гарантами є небанківські фінансові установи, які мають одну з таких ліцензій:

– на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів);

– на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання гарантій;

– на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання гарантій.

Такі зміни містить проєкт Положення про обов’язкові економічні нормативи та інші вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами небанківських фінансових установ, які мають право надавати фінансові послуги з надання гарантій (далі – Положення).

Оновлені обов’язкові нормативи та інші вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами гарантів, сприятимуть забезпеченню фінансової надійності гарантів, захисту інтересів їх кредиторів, клієнтів та споживачів фінансових послуг та є черговим кроком регулятора в напрямі зміцнення довіри до ринку небанківських фінансових послуг.

Ознайомитися з матеріалами для обговорення можна за посиланням:

– проєкт постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про обов’язкові економічні нормативи та інші вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами небанківських фінансових установ, які мають право надавати фінансові послуги з надання гарантій, та про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”;

– аналіз регуляторного впливу проєкту цієї постанови.

Проєкт Положення розроблений на заміну Положення про обов’язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами фінансових установ, що отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання гарантій та поручительств, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 30.05.2019 № 980 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.10.2019 за № 1113/34084.