НБУ збільшив вимоги до власного капіталу НФУ до 10 мільйонів гривень

7 лютого 2019 року набрали чинності зміни до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (Постанова № 80).

Зазначені зміни встановили додаткові вимоги до небанківських фінансових установ, які мають ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, в частині структури власності та фінансового стану, ділової репутації та професійної придатності керівників та власників істотної участі.

Крім того, змінами передбачено, що оператор поштового зв’язку для отримання ліцензії зобов’язаний забезпечити наявність мінімального власного капіталу в розмірі 10 мільйонів гривень.

Одночасно Постанову № 80 доповнено нормою, згідно якої небанківські фінансові установи зобов’язані протягом дії ліцензії забезпечувати наявність мінімального власного капіталу в розмірі, визначеного Положенням.

Аналіз даних змін до Постанови № 80 дозволяє дійти висновку, що мінімальний розмір статутного капіталу небанківських фінансових установ, основним видом господарської діяльності яких є переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, має становити не менше 10 мільйонів гривень.

Проте Національним банком не визначено строки, протягом яких небанківські фінансові установи мають привести у відповідність до вимог чинного законодавства свою діяльність, зокрема вимог щодо строків для збільшення власного статутного капіталу.

Крім того, незрозуміло підґрунтя та підстави для встановлення вимог збільшення власного капіталу небанківських фінансових установ з 3 млн. грн. до 10 млн. грн.

Зазначені зміни затверджені постановою Правління Національного банку від 29 січня 2019 року № 25 .

Асоціація «УАПС» звернулась до Національного банку України з пропозицією нормативного врегулювання даного питання та за роз’ясненнями щодо строків для реалізації небанківськими фінансовими установами вимог, зазначених змінами до Постанови № 80.