НБУ вніс зміни до постанови про фінансовий моніторинг НФУ

21 квітня 2018 року набула чинності постанова Правління Національного банку України від 17 квітня 2018 року № 43 (далі – Постанова № 43). Даною постановою були затверджені Зміни до Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 вересня 2016 року № 388 (далі – Положення).

Внесені зміни стосуються порядку погодження кандидатури відповідального працівника небанківської фінансової установи щодо здійснення фінансового моніторингу фінансових операцій.

Відповідно до внесених змін призначення відповідального працівника небанківської фінансової установи здійснюється за погодженням з Національним банком.

Постанова № 43 визначає вимоги до освіти, стажу роботи у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів, рівня знань та навичок щодо їх застосування в галузі фінансового моніторингу, кандидата на посаду відповідального працівника.

Постанова № 43 встановлює певні обмеження:

– не може бути відповідальним працівником керівник виконавчого органу небанківської фінансової установи;

– робота в небанківській фінансовій  установі є основною для відповідального працівника;

– не може бути призначена відповідальним працівником особа з небездоганною діловою репутацією.

Положення було доповнено новими пунктами, які визначають додаткові випадки, коли ділова репутація відповідального працівника не є бездоганною:

– робота не менше шести місяців в органах управління чи відповідальним працівником у небанківській фінансовій установі, до якої Нацкомфінпослуг або НБУ застосовували санкції за порушення законодавства про запобігання легалізації кримінальних доходів та/або санкції у вигляді анулювання чи відкликання ліцензії та/або був звільнений на вимогу Національного банку та/або підданий адміністративному стягненню за порушення вимог банківського законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу;

– робота не менше шести місяців в органах управління чи відповідальним працівником в банку що передували прийняттю НБУ рішення про накладення на банк штрафних санкцій та/або застосовувалися обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій.

Небанківська фінансова установа зобов’язана у місячний строк подавати пакет документів до НБУ, для погодження останнім кандидатури на посаду відповідального працівника, у випадках:

– отримання ліцензії Національного банку на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків;

– отримання рішення Комітету Національного банку про відмову рішення про непогодження кандидатури відповідального працівника;

– звільнення з посади відповідального працівника.

Крім того, змінами до Положення було конкретизовано обов’язок небанківської фінансової установи погоджувати з Національним банком звільнення відповідального працівника. Відтепер, такий обов’язок виникає лише у разі розірвання трудового договору з відповідальним працівником за ініціативи власника.

Небанківська фінансова установа зобов’язана повідомити НБУ про звільнення з посади або переведення на іншу посаду відповідального працівника протягом трьох робочих днів із дня настання таких кадрових змін.

 

Ознайомитися з повним текстом постанови можна за посиланням.