НБУ вніс зміни до порядку ведення касових операцій у національній валюті.

Національний банк України з метою зменшення регуляторного впливу на суб’єктів господарювання врегулював низку питань стосовно порядку ведення касових операцій у національній валюті.

Такі норми містить постанова Правління Національного банку України від 12 лютого 2019 року № 37 «Про затвердження Змін Положення про ведення касових операцій у національній валюті» (далі – Постанова № 37).

Зокрема, деталізовано такі питання:

  • уточнено поняття відокремлених підрозділів суб’єктів господарювання – це філії, представництва, відділення, що наділяються частиною майна господарських суб’єктів, здійснюють право оперативного використання чи інше речове право цим майном, та інші структурні підрозділи (стаціонарні або пересувні), де реалізуються товари, надаються послуги та здійснюються розрахункові операції.
  • розширено перелік випадків, на які не поширюються обмеження готівкових розрахунків між суб’єктами господарювання та фізичними особами у розмірі 50 000 гривень. Тепер такі обмеження не поширюються на виплати, пов’язані з оплатою праці та на використання готівкових коштів з фонду оперативно-розшукових (негласних слідчих) дій;
  • уточнено норми щодо оприбуткування готівки при застосуванні реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) з урахуванням вимог наказу Міністерства фінансів України від 14.06.2016 № 547. Зокрема надається можливість оприбуткування готівки в касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО без ведення касової книги, шляхом забезпечення зберігання щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) в електронній формі протягом трьох років і занесення інформації згідно з фіскальними звітними чеками до відповідних книг обліку (книги обліку розрахункових операцій – у разі її використання) ;
  • внесено зміни до порядку встановлення ліміту каси небанківським фінансовим установам, які отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків та які, крім операцій з приймання готівки для подальшого її переказу, здійснюють видачу переказів готівкою. Небанківським фінансовим установам пропонується встановлювати ліміт каси в сумі, необхідній для забезпечення своєчасного та в повному обсязі виконання зобов’язань з виплати сум переказів за першою вимогою отримувача.

Постанова № 37 набрала чинності з 15 лютого 2019 року.