НБУ презентував принципи регулювання ринку кредитування фінкомпаніями

Національний банк оприлюднив Білу книгу “Майбутнє регулювання ринку кредитування фінансовими компаніями”. Це третій із шести запланованих секторальних документів, в яких Національний банк як майбутній регулятор ринків небанківських фінансових послуг описує поточний стан ринків, їх проблеми та заплановані зміни в регулюванні.

На кінець 2019 року в Україні діяло 684 фінансові компанії. Вони працюють з населенням, надаючи переважно невеликі кредити на короткий строк для задоволення споживчих потреб, а також з малим та мікро-бізнесом, які потребують додаткових коштів для операційної діяльності. Фінансові компанії є важливою ланкою у забезпеченні відновлення активного кредитування, яке підтримувало б стале економічне зростання країни.

Водночас, хоча за останній рік ринок продемонстрував значне зростання, на ринку наявні системні проблеми, які ускладнюють його більш активний розвиток, а також негативно впливають на права клієнтів. Ці проблеми потребують вирішення на рівні нової моделі регулювання.

Це такі проблеми, як:

 • ускладнена процедура виходу на ринок;
 • невизначеність щодо дозволених джерел залучення коштів;
 • недостатня захищеність прав споживачів фінансових послуг;
 • висока вартість запозичень та обмежене розкриття інформації щодо умов кредитування;
 • порушення вимог про ідентифікацію/верифікацію клієнтів при наданні позик онлайн;
 • порушення під час урегулювання проблемної заборгованості.

Фінансові компанії не залучають кошти населення, тому їхня діяльність не становить значного ризику для стабільності фінансової системи. Це дозволить Національному банку застосовувати спрощений підхід до нагляду та регулювання їх діяльності. Водночас особливу увагу Національний банк приділятиме ринковій поведінці фінансових компаній, які надають послуги кредитування, в тому числі цілісності та прозорості ринку. Це не лише захистить позичальників, але і підвищить довіру до ринку та рівень проникнення фінансових послуг. Зокрема, буде контролюватись виконання вимог щодо:

 • захисту прав клієнтів, зокрема дотримання стандартів надання послуг та вимог до їх реклами;
 • забезпечення прозорості та розкриття інформації;
 • забезпечення бездоганної ділової репутації власників та керівників компанії;
 • протидії антиконкурентній діяльності;
 • протидії зловживанням та протиправній діяльності компаній.

Встановлення правил доброчесної ринкової поведінки для усіх без винятку фінансових установ дасть змогу уникнути регуляторного арбітражу та захистити права клієнтів.

Нове регулювання відкриє нові можливості із залучення фінансування для фінансової компанії, надання додаткових послуг клієнтам, дозволить здійснювати іншу діяльність, окрім надання фінансових послуг, а також спростить процедуру отримання ліцензій.

Впровадження змін потребуватиме зусиль від учасників ринку, тому терміни приведення діяльності фінансових компаній у відповідність до нових вимог визначатимуться лише після детального ознайомлення зі станом ринку, з урахуванням об’єктивних строків та можливостей фінансових компаній виконати такі вимоги.

Джерело