Національний банк запроваджує критерії оцінки ступеню ризику для небанківських установ

Національний банк України оприлюднив для громадського обговорення проєкт Положення про встановлення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення діяльності учасниками ринку небанківських фінансових послуг, їхню суспільну важливість, на підставі яких визначається періодичність проведення планових інспекційних перевірок, та порядок їхнього застосування.

Встановлення критеріїв дозволить визначати періодичність проведення планових інспекційних перевірок небанківських установ. На сьогодні відсутні нормативно-правові акти з цього питання. Тому затвердження Положення дозволить врегулювати низку питань, зокрема:

Фокусувати нагляд на учасниках ринку зі значним ступенем суспільної важливості та критичним ступенем ризику, а саме:

  • врахування ризик-орієнтованого підходу при оцінці суспільної важливості фінустанови;
  • інтенсивність нагляду (зокрема періодичності планових перевірок) здійснюватиметься  на основі принципу пропорційності.

Установити критерії оцінки ступеня ризику учасників ринку

Критеріями оцінки ступеню ризику є:

  • стан корпоративного управління, управління ризиками та внутрішнього контролю;
  • показники діяльності;
  • дотримання обов’язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, інших показників і вимог що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами.

Визначити порядок проведення оцінки ступеня ризику та суспільну важливість учасника ринку, а саме:

  • кожен показник та його вага в оцінці кожного з критеріїв визначається та розраховується залежно від типу учасника ринку: окремо для страховиків, кредитних спілок, фінансових компаній, юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати послуги з фінансового лізингу (лізингодавців), ломбардів;
  • оцінка здійснюється з використанням якісних та кількісних показників;
  • за результатами оцінки ступеня ризику учаснику ринку присвоюється бал: 1 (низький), 2 (середній), 3 (високий) та 4 (критичний);
  • Національний банк під час визначення загального балу має право застосувати коригуючий бал (але не більше одного), який збільшує або зменшує загальний бал за критерієм;
  • застосування такого коригуючого балу здійснюється на основі комплексного аналізу інформації, отриманої Національним банком у результаті здійснення нагляду, від державних органів та з інших джерел.

 

Групи суспільної важливості учасника ринку

Національний банк відносить учасника ринку до однієї з 4 груп згідно з визначеними критеріями та з урахуванням видів діяльності, розміру, обсягів (частки) на ринку фінансових послуг, структури, а також інших показників.

Періодичність проведення оцінки учасника ринку

Національний банк проводитиме оцінку ступеня ризику та оцінку суспільної важливості учасника ринку один раз на рік, не пізніше 15 грудня року, в якому проводиться оцінка. Періодом оцінювання є період з 1 жовтня року попереднього року по 30 вересня поточного року.

Визначити періодичність проведення планових перевірок

Національний банк складає план проведення планових інспекційних перевірок фінустанов на наступний рік відповідно до результатів оцінки ступеня ризику та оцінки суспільної важливості, а також з урахуванням наявних наглядових ресурсів та пріоритетів.  Відтак, планова перевірка кожного учасника ринку проводитиметься не частіше одного разу на рік.

Визначення періодичності проведення планових перевірок здійснюватиметься за матрицею, де на основі розрахованого балу ступеня ризику та групи суспільної важливості зазначено періодичність планових перевірок – від 1 разу на рік до 1 разу на 5 років.

Учасникам ринку, яким НБУ не присвоює групу суспільної важливості, не включаються до плану проведення планових перевірок. Національний банк має право проводити позапланові інспекційні перевірки та/або здійснювати безвиїзний нагляд цих учасників ринку.

Коментарі та зауваження до проєкту Положення не пізніше 19.10.2020 року можна направляти  на електрону адресу Асоціації «УАПС» – [email protected]  у форматі таблиці «Норма проєкту Положення» – Пропозиція/Зауваження – Обґрунтування».