Національний банк розширив можливості уповноважених банків ефективніше здійснювати операції із запасами готівки

Національний банк України розширив можливості банків, уповноважених на зберігання запасів готівки регулятора та проведення операцій із ними, ефективніше здійснювати операції із запасами готівки.

Зокрема, Національний банк:

– визначив відсоток присутності уповноважених банків в регіоні, що обумовлюється строком діяльності банку в статусі уповноваженого;

– визначив вимоги та зобов’язання для уповноважених банків щодо встановлення лімітів готівки на зберіганні;

– удосконалив підходи до порядку переміщення запасів готівки на зберіганні між підрозділами уповноваженого банку;

– посилив вимоги до перевезень уповноваженими банками запасів готівки великовантажним оперативним автотранспортом (з 01 січня 2023 року);

– удосконалив форму надання інформації про технічний стан сховищ та приміщень касового вузла уповноважених банків.

Також для забезпечення контролю за організацією касової роботи уповноваженими банками Національний банк проводитиме перевірки уповноважених банків з питань організації та проведення операцій із запасами готівки на зберіганні, порядку їх зберігання та використання для організації готівкового грошового обігу під час обслуговування банків.

Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку України від 17 вересня 2021 року № 95 “Про затвердження Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними” (далі – Положення № 95).

Ухвалення Положення № 95 є продовженням роботи регулятора в напрямі розвитку делегованої моделі організації готівкового обігу в Україні. Зміст делегованої моделі організації готівкового обігу полягає у тому, що Національний банк делегує частину функцій із забезпечення готівкою регіонів іншим учасникам ринку – банкам, Cash-in-Transit-компаніям (СІТ-компаніям).

Наразі вже:

*п’ять банків, а саме: АТ “ОЩАДБАНК”, АТ КБ “ПРИВАТБАК”, АТ “Райффайзен Банк”, АТ “ПУМБ”, АТ “УКРСИББАНК” – мають статус уповноваженого банку та залучаються до зберігання запасів готівки НБУ;

*дванадцять компаній – ТОВ “СІТ СЕК’ЮРИТІ”, ТОВ “Український сервіс інкасації”, ТОВ “Перша інкасаторська компанія”, ТОВ “О-МЕГА”, ТОВ “Агентство комплексної безпеки – охоронна фірма”, ТОВ “Діамант Сек’юриті”, ТОВ “Панорама Прикарпаття” та ПП “КОМСЕРВІС-БЕЗПЕКА”, ТОВ “КЕШ ЕНД СЕК’ЮРИТІ”, ТОВ “ГЛОБАЛ КОЛЕКШН”, ТОВ “СІТ-ПРІОРИТЕТ”, ПП “ШЕРИФ-ОХОРОННІ ПОСЛУГИ”– отримали ліцензії на надання банкам послуг з інкасації.

Норми Положення № 95 набирають чинності з 15 лютого 2022 року. З цього часу втратить чинність Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків, затверджене постановою Правління Національного банку України від 07 грудня 2016 року № 408 (зі змінами).

З 2016 року в Україні розпочалася реалізація Концепції організації готівкового обігу, що передбачає перехід від частково контрольованої моделі організації готівкового обігу, що існувала в Україні, на делеговану модель. Ця модель застосовується у Великобританії, Бразилії, Нідерландах, Фінляндії та Швеції.

Національний банк поступово передає частину своїх запасів на зберігання уповноваженим банкам для забезпечення готівкою областей України.

Забезпечення готівкового обігу в регіонах уже частково здійснюється інфраструктурою уповноважених банків і з залученням третіх учасників (СІТ-компаній) за правилами та під контролем Національного банку. У перспективі у власності Національного банку залишаться лише два касові центри, що забезпечуватимуть зберігання банкнот і монет у резервних фондах, запасах готівки та підкріплення банків, уповноважених банків і третіх учасників готівкового циклу – у Києві та Львові.

Повноваження Національного банку щодо передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними, а також встановлення порядку зберігання уповноваженими банками запасів готівки на зберігання передбачено статтею 33 Закону України “Про Національний банк України”.