Національний банк презентував план заходів безвиїзного нагляду за страховиками у 2022 році

Національний банк України, продовжуючи упорядковувати ринок небанківських фінансових послуг, презентував план заходів безвиїзного нагляду за страховиками у 2022 році.

Цього року безвиїзні наглядові дослідження стосуватимуться, зокрема, таких питань діяльності страховиків, як:

аналіз руху ОВДП та грошових коштів;

оцінка якості дебіторської заборгованості;

оцінка нерухомості, у тому числі земельних ділянок;

поглиблена оцінка діяльності перестраховиків;

поглиблена оцінка ОСЦПВ-страховиків;

оцінка адекватності формування страхових резервів;

контроль за виконанням нормативів на кожний день;

моделювання запровадження формули Solvency I і нових вимог до прийнятних активів.

Тематика наглядових досліджень зумовлена низкою ризиків, які на сьогодні виявлені на ринку страхування. Серед них – проблеми із платоспроможністю, випадки несправедливої оцінки землі та іншої нерухомості, недорезервування, надання недостовірної інформації щодо обсягу прийнятних активів, виконання нормативів лише на звітну дату тощо.

Отримання інформації та документів здійснюватиметься за запитами від Національного банку. Крім того, Національний банк для отримання додаткової інформації проводитиме робочі зустрічі з керівництвом, наглядовими радами та акціонерами страхових компаній за потреби. Також регулятор може звернутися і до аудитора страховика, Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю та Фонду державного майна України.

Національний банк рекомендує страховикам уже зараз провести власне “тестування” за означеними вище параметрами та, за потреби, розробити плани заходів щодо приведення своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

“Заходи безвиїзного нагляду на 2022 рік є системними та прозорими. Вони побудовані на принципах ризик-орієнтованого та пропорційного нагляду, а їхня мета – підвищення платоспроможності страховиків та зниження ризиків на страховому ринку”, – прокоментувала директор Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг Національного банку України Ольга Максимчук.