Нацбанк пом’якшив вимоги до кредитних посередників банків

Національний банк України на прохання банківської спільноти та проаналізувавши практичний досвід пом’якшив вимоги до кредитних посередників банків. А саме:

  • скасував вимоги щодо розміщення на веб-сторінці банку фотографій працівників кредитного посередника, а також реквізитів кожного посередницького договору;
  • зменшив вимоги до працівників кредитних посередників, які здійснюють обслуговування споживачів (залишаються вимоги лише щодо їх ділової репутації та рівня знань у сфері споживчого кредитування);
  • передбачив можливість пред’явлення у різні банки однієї довідки уповноваженого органу про наявність або відсутність заборгованості з податків і зборів (обов’язкових платежів), що видається фізичній особі;
  • надав можливість банку не здійснювати перевірку/контроль за дотриманням фізичними особами – працівниками кредитного посередника встановлених вимог за умови, що цим кредитним посередником є інший банк/юридична особа, які забезпечують такий контроль;
  • установив вимогу щодо виключення кредитного посередника з переліку кредитних посередників у сфері споживчого кредитування на ринку банківських послуг (далі – перелік) у разі нездійснення відповідної діяльності протягом року з дати включення до переліку (замість вимоги про розірвання банком посередницького договору).

Окрім того, були унесені зміни до Положення про надання банками Національному банку України інформації про укладені договори у сфері споживчого кредитування та ведення переліку кредитних посередників, затвердженого постановою Правління НБУ від 08.06.2017 року №50. Зокрема, щодо необхідності інформування банком Національного банку про види діяльності, які здійснюватимуться певним кредитним посередником у сфері споживчого кредитування в інтересах банка-кредитодавця, згідно зі статтею 6 Закону України “Про споживче кредитування”.

Відповідні зміни затверджені постановою Правління Національного банку України від 05 березня 2018 року №23 “Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”, яка набирає чинності 7 березня 2017 року.

Цим документом вносяться зміни до Положення про встановлення вимог до кредитних посередників банків та їх діяльності у сфері споживчого кредитування, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08.06.2017 №50, та до Положення про ведення переліку.

Після набрання Постановою №23 чинності банкам необхідно буде надати Національному банку інформацію про посередницькі договори з урахуванням внесених цією постановою змін. Зазначена інформація має бути надана банками у 30-денний строк із дня доведення НБУ до їх відома змін до технічних умов ведення переліку та до програмного забезпечення для автоматизованого ведення переліку.

З постановою Правління Національного банку України від 05 березня 2018 року №23 “Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”, можно ознайомитись за посиланням: https://bank.gov.ua/document/download?docId=65393191