Банки мають визначити розмір кредитного ризику

Згідно з положенням Закону України № 1381-ІХ від 13 квітня 2021 року. Відповідні вимоги передбачено постановами Правління Національного банку України від 19 травня 2021 року № 41 та 42 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”, які набирають чинності з 22 травня 2021 року. Так, запроваджені постановою № 42* норми надають право банку:

не визнавати дефолт боржника за кредитами, за якими сформований резерв на 50% і більше відсотків унаслідок обов’язкової реструктуризації боргу, здійсненої відповідно до Закону України № 1381-ІX;

не враховувати під час визначення прийнятності застави обмеження щодо звернення банком стягнення/реалізації застави, встановлені цим законом;
не застосовувати під час урахування вартості застави за непрацюючими активами понижуючі коефіцієнти до вартості застави, звернення стягнення/реалізацію якої ним обмежено.

Водночас постановою № 41** удосконалено механізм розрахунку вартості очікуваних грошових потоків із використанням ринкової ставки дисконту для визначення варіанта врегулювання проблемної заборгованості. Зазначений механізм розрахунку відповідає актуальним міжнародним практикам з управління проблемними активами. Його запровадження прискорить досягнення банками цільових показників їх стратегій щодо скорочення рівня та обсягу таких активів.

Президент України Володимир Зеленський 21 квітня 2021 року підписав закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо споживчих кредитів, наданих в іноземній валюті” № 1381-IX, який парламент ухвалив 13 квітня 2021 року.

Законом передбачено:

з 23 квітня 2021 року проведення банками обов’язкової реструктуризації боргу за споживчими кредитами, наданими в іноземній валюті, що підпадають під критерії, вказані в зазначеному законі;
припинення 23 вересня 2021 року дії Закону України “Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті”;

заборона на примусове звернення стягнення на предмет іпотеки, що є забезпеченням виконання зобов’язань, які підлягають реструктуризації, протягом строків, визначених Законом України № 1381-ІX.

* Зміни унесено в Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затверджене постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року № 351.

** Зміни внесено в Положення про організацію процесу управління проблемними активами в банках України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 18 липня 2019 року № 97.