Заходи впливу за порушення нормативів та вимог зі сторони НБУ

Застосування заходів НБУ до кредитних спілок за недотримання обов’язкових фінансових нормативів та вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 26 квітня 2021 року.

До двох кредитних спілок застосований захід впливу у вигляді тимчасового зупинення всіх діючих ліцензій. Спілки не дотримуються відразу декількох нормативів, зокрема мають від’ємне значення нормативу достатності капіталу (К2). Дотримання цього нормативу особливо важливе для кредитних спілок. Адже забезпечує запас капіталу, який здатний поглинати можливі збитки та захищати депозитні та пайові внески членів кредитної спілки.

*недотримувалася нормативів фінансової стійкості (К1)
*достатності капіталу (К2)
*кредитного ризику (К3)
*вимоги щодо обмеження частки непродуктивних активів
*запасу ліквідності (К5)
*концентрації кредитних ризиків (К4)

Національний банк застосував захід впливу – вимогу вжити заходів для усунення порушень.