UAPS звернулась з проханням відстрочити набрання чинності Закону про фінмоніторинг

UAPS звернулась до депутатів Верховної Ради з проханням відстрочити строк набрання чинності Закону №361 – ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» на 6 місяців.

28.04.2020 року набере чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 року №361-ІХ (далі – Закон про запобігання легалізації).

Даний Закон про запобігання легалізації передбачає цілу низку докорінних змін на фінансовому ринку. Деякі з нових положень вже давно назріли та органічно впишуться в щоденну роботу банків та фінансових компаній.

Однак, даний Закон про запобігання легалізації містить революційні статті щодо ідентифікації. Фактично, даний Закон повністю знищує ринок електронних грошей в Україні, в тому вигляді, що він є сьогодні. Крім того, він докорінно змінює правила на ринку грошових переказів в Україні.

Фактично знищуючи сьогоденний порядок існування та роботи ринку електронних грошей та грошових (особливо не банківських) переказів, даний Закон не надає альтернативних, зрозумілих ринку та прийнятних до реалізації правил роботи. В Україні не запроваджені: розумні європейські правила дистанційної ідентифікації, нові правила емісії електронних грошей та наперед оплачених карт, технічні можливості швидкої верифікації даних клієнта та багато іншого. Без всього перерахованого, після 28.04.2020, багатьом гравцям ринку доведеться обирати: або працювати з порушеннями, або зупиняти діяльність. Все це напевно може привести до колапсу та хвилюванням на фінансовому ринку, в цілому.

Прийняття та імплементація в роботу вищезазначених нових правил роботи вимагає дуже глибокого опрацювання нормативних документів та їх поетапне прийняття. В даному питанні не можна допускати непередбачуваних та передчасних кроків.

В світі зараз йде боротьба з COVID-19. Кризова ситуація в світовій економіці, яка склалася внаслідок пандемії та подальшого запровадження карантинних заходів, не обійшла стороною й Україну, що вже призводить до перерви у виробництві товарів та послуг, падіння доходів підприємців, виникнення панічних настроїв у населення, додає потрясінь та нестабільності на фінансовому ринку, дестабілізує курс національної валюти. Це вимагає від державних органів, які здійснюють регулювання та нагляд у сфері фінансового ринку: Національного банку України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг  та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, сконцентрувати зусилля на стабілізації фінансового ринку, здійснювати підтримку національної валюти та забезпечення безперебійного функціонування основних інституцій фінансового ринку та максимально якісне функціонування платіжної інфраструктури. Будь які стреси для фінансової системи можуть привести до її руйнування.

Враховуючи поточну ситуацію із впровадження обмежувальних заходів у діяльності фінансових установ та органів державної влади, які здійснюють нагляд у цій сфері,  спираючись на досвід інших країн щодо подолання наслідків всесвітньої пандемії, та наслідків економічного падіння, в тому числі на фінансовому ринку, Асоціація звернулась з проханням в рамках антикризових заходів перенести термін впровадження статей 11 та 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 року №361-ІХ» для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, визначених пп. 1,2,5,6,8 ст. 6 Закону, при наданні ними послуги з переказу коштів (у тому числі міжнародних) без відкриття рахунка, з віртуальними активами та/або електронними грошима, з 28 квітня 2020 року на 6 місяців, з дати приведення Національним банком України своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом про запобігання легалізації.