Нові підходи до організації і проведення виїзних перевірок

Національний банк запроваджує якісно нові підходи до організації і проведення виїзних перевірок: об’єднує перевірки з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства та вводить єдиний стандарт перевірок банків, небанківських фінансових установ (НФУ), а також осіб, які охоплені наглядовою діяльністю.

Зокрема, передбачається, що Національний банк здійснюватиме одну виїзну перевірку з усіх перелічених вище питань, за результатами якої складатиметься одна довідка. Раніше здійснювалися дві перевірки, за результатами яких складалися дві окремі довідки.

Продовжуючи впроваджувати принцип прозорості, Національний банк також оприлюднюватиме річний план виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства. Це дозволить банкам та НФУ завчасно підготуватися до перевірки.

Окрім того, Національний банк інформуватиме банки та НФУ про результати проведення виїзної перевірки не пізніше ніж за п’ять робочих днів до колегіальної зустрічі керівництва банку/НФУ та Національного банку для обговорення виявлених порушень та проблем і надання рекомендацій. Банки/НФУ зможуть завчасно підготувати пояснення та зауваження щодо результатів перевірки до проведення такої зустрічі.

У разі розгляду питання щодо застосування заходів впливу Національний банк обов’язково запрошуватиме представників банку/НФУ для особистого надання пояснень чи заперечень. Вони будуть ураховуватися під час прийняття остаточного рішення щодо застосування заходу впливу.

Національний банк, ураховуючи надані банківськими асоціаціями пропозиції, збільшив строк розгляду банками/НФУ довідки/акта за результатами перевірки та надання, за необхідності, пояснень чи заперечень із 7 до 10 робочих днів. Також передбачено, що протягом цього строку банк/НФУ зможе ініціювати укладення  письмової угоди у разі визнання результатів нагляду в повному обсязі. Порядок застосування заходу впливу у вигляді укладення письмової угоди визначається окремими нормативно-правовими актами Національного банку. У письмовій угоді передбачатиметься, що банк візьме на себе зобов’язання сплатити визначене грошове зобов’язання та вжити заходи для усунення або недопущення порушень вимог законодавства, підвищити ефективність системи управління ризиками тощо.

Національний банк буде надавати довідку/акт за результатами нагляду в електронному вигляді, і лише у разі неможливості такого подання – в паперовому вигляді. Водночас, піклуючись про навколишнє середовище, Національний банк відмовився від використання третього примірника довідки про виїзну перевірку та передбачив можливість надання підтвердження про ознайомлення з довідкою/актом та, за необхідності, пояснень чи заперечень в електронному вигляді.

Такі норми передбачені Положенням про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженим постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року №90. Постанова набирає чинності з 1 липня 2020 року.