НБУ розглянув запит UAPS щодо застосування рахунку 2654

Постановою Правління Національного банку України № 42 «Про врегулювання питань щодо приймання готівки для подальшого її переказу» (далі – Постанова № 42) небанківські фінансові установи зобов’язані:

  • Відкрити в банку/банках окремий поточний рахунок/рахунки для зарахування готівки в гривнях, прийнятої для подальшого її переказу.
  • Забезпечити зарахування готівки в гривнях, прийнятої для подальшого її переказу, на окремий поточний рахунок/рахунки, відкритий у банку/банках.

Небанківські фінансові установи дотримуються викладеної вище вимоги, та вносять на окремі поточні рахунки 2654 «Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу» всі кошти, що були інкасовані з ПТКСів. Ці кошти складаюся з коштів прийнятих до подальшого переказу та комісії небанківських фінансових установ, отриманої за переказ коштів.

Постанова № 42 не містить положень, які б врегульовували питання зняття/отримання/використання комісії небанківськими фінансовими установами. Деякі банки, у яких відкриті рахунки 2654, дозволяють небанківським фінансовим установам виключно списання коштів з цих рахунків з призначенням платежу «переказ коштів». За таких обставин, Постанова № 42 унеможливлює використання коштів небанківськими фінансовими установами, що створює певні перешкоди у їх діяльності.

Це питання також не врегульовано іншими нормативними актами.

УАПС звернулась до Національного банку з пропозицією приведення до єдиного формату роботи банків та небанківських фінансових установ та внесенням змін до нормативно-правових актів Національного банку України, які б врегулювали питання використання небанківськими фінансовими установами комісійної винагороди, що була внесена на окремі поточні рахунки 2654, шляхом використання цих коштів небанківськими фінансовими установою з цього рахунку або переказу цих коштів на інші поточні рахунки фінансової установи.

У відповіді на запит Національний банк надав роз’яснення банкам України та платіжним організаціям платіжних систем, відповідно до яких:

  1. Окремі поточні рахунки запроваджені для зарахування в повному обсязі коштів (включаючи суму комісійної винагороди), прийнятих небанківськими фінансовими установами готівкою для подальшого її переказу.
  2. Небанківські фінансові установи перераховують кошти з окремих поточних рахунків для здійснення операцій, пов’язаних з переказом коштів, у тому числі для: розрахунків з отримувачами, переказу коштів розрахунковому банку платіжної системи, учасниками платіжної системи, на інші власні рахунки, перерахування комісійної винагороди, здійснення авансових платежів або забезпечувальних платежів.