Національним банком України було відновлено порядок видачі небанківським установам ліцензії на переказ коштів

Було відновлено ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків відповідно до вимог Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг” (далі – Закон про “спліт”) для небанківських установ.

Це дасть можливість уніфікувати підходи Національного банку до ліцензування небанківських фінансових послуг, а також підвищить прозорість його взаємодії з учасниками ринку.

Зокрема, регулятор:
* скоротив строк розгляду пакета документів для отримання ліцензії з 6 до 30 робочих днів;

* пом’якшив вимогу щодо достатності в заявника грошових коштів для покриття витрат, передбачених бізнес-планом на перший рік здійснення діяльності з переказу коштів. Відтепер заявник зобов’язаний мати кошти для покриття лише тих витрат, які пов’язані з діяльністю щодо переказу коштів;

* повертатиме заявнику кошти, сплачені за послугу з розгляду пакета документів щодо видачі ліцензії, якщо НБУ залишив заяву про видачу ліцензії без розгляду, за умови, якщо заявник не подав повторно документи протягом трьох місяців із дня повернення Національним банком документів на доопрацювання, або у разі надходження від заявника відповідного клопотання (якщо послуга не була надана);

* видаватиме ліцензію шляхом унесення запису про це до Державного реєстру фінансових установ або реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги. Запис уноситиметься до відповідного реєстру не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття Національним банком рішення про видачу ліцензії;

* повідомлятиме заявника про прийняте рішення за результатом розгляду пакета документів, поданих для отримання ліцензії, не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття такого рішення. Небанківській установі надаватиметься витяг з відповідного Реєстру разом із повідомленням про прийняття рішення про видачу ліцензії;

* актуалізував перелік підстав для відкликання Національним банком ліцензії відповідно до норм Закону про “спліт”.

Такі зміни містить постанова Правління НБУ від 24.12.2020 № 168 “Про внесення змін до Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків” (далі – Постанова № 168). Постанова № 168 набирає чинності з 12 січня 2021 року.

Небанківським установам, які вже мають ліцензії на переказ коштів, не потрібно заново звертатися до Національного банку через зміну нормативного регулювання цього процесу. Після набрання чинності Постанови № 168 Національний банк самостійно:

– включить відомості про всі вже видані ліцензії до Державного реєстру фінансових установ/реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги;

– надішле небанківським установам витяги про їх включення до відповідних реєстрів.

Зі свого боку такі небанківські установи зобов’язані будуть протягом п’яти робочих днів із дати отримання витягу повернути Національному банку ліцензії, оформлені на номерних бланках Національного банку.