Індекс очікувань ділової активності підприємств у жовтні 2021 року

Бізнес у жовтні послабив позитивні оцінки щодо економічного стану своїх підприємств. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісячно.

У жовтні 2021 року він становив 51.4 порівняно з 53.1 у вересні.

Стійкий споживчий попит та інвестиційна активність продовжували позитивно впливати на очікування респондентів, водночас здорожчання енергоносіїв, зростання захворюваності та посилення карантинних заходів як в Україні, так і світі послабили позитивні оцінки.

Підприємства торгівлі зберегли найоптимістичніші оцінки результатів діяльності та перспектив свого розвитку: секторальний індекс у жовтні становив 52.2 порівняно із 56.1 у вересні. Респонденти дещо послабили позитивні очікування щодо обсягу товарообороту та обсягу закупівлі товарів для продажу.

Підприємства промисловості позитивно оцінюють економічні результати та перспективи своєї діяльності шостий місяць поспіль: у жовтні секторальний індекс становив 51.1 (у вересні – 52.8). Респонденти стриманіше, ніж у попередньому місяці, оцінюють майбутнє зростання обсягів виготовленої продукції, нових замовлень на продукцію, у тому числі експортних.

Підприємства сфери послуг також зберігають оптимістичні оцінки результатів своєї діяльності: секторальний індекс у жовтні становив 51.3 (у вересні – 51.8). Респонденти продовжують очікувати зростання обсягів наданих послуг, нових замовлень та послуг у процесі виконання.

Підприємства будівництва найстриманіше оцінили перспективи своєї діяльності: у жовтні секторальний індекс становив 50.2 (у вересні – 51.6). Респонденти поліпшили оцінки обсягів виконаних будівельних робіт та нових замовлень, водночас стриманіше прогнозують зростання обсягів закупівлі сировини та матеріалів на тлі дуже високих очікувань щодо підвищення цін постачальників і вартості послуг підрядників.

Підприємства всіх секторів економіки прогнозують подальше подорожчання власної продукції/послуг на тлі підвищення промислової інфляції та відповідно високих очікувань щодо зростання цін на сировину і матеріали.

Оцінки щодо зайнятості є неоднорідними: підприємства торгівлі та сфери послуг очікують збільшення чисельності працівників, натомість респонденти промисловості та будівництва другий місяць поспіль налаштовані на її скорочення.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 04 до 23 жовтня 2021 року. В опитуванні взяло участь 341 підприємство. Серед опитаних підприємств 44.9% – компанії промисловості, 30.2% – сфери послуг, 21.1% – торгівлі, 3.8% – будівництва, 35.5% респондентів – великі підприємства, 29.6% – середні, 34.9% – малі.

38.1% опитаних підприємств здійснюють експортні та імпортні операції: 10.3% – лише експортні операції, 16.1% – лише імпортні операції, 35.5% – не здійснюють зовнішніх економічних операцій.

Результати опитувань відображають лише думку респондентів–керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Щомісячний індекс очікувань ділової активності (ІОДА) – інструмент оперативної оцінки та відслідковування тенденцій розвитку економіки. Індекс розраховується на основі опитувань українських підприємств реального сектору економіки.

На основі відповідей респондентів розраховуються щомісячні індекси очікувань ділової активності – секторальні (для кожного сектору економіки) та композитний, що характеризує економічний розвиток країни за місяць. Значення індексу на рівні 50 є нейтральним. Очікування є позитивними, якщо значення індексу перевищує нейтральний рівень.